Show simple item record

Optimization of feed mixing process in the vertical and hoop mixer

dc.contributor.advisorLević, Ljubinko
dc.contributor.otherDžinić, Natalija
dc.contributor.otherStanaćev, Vidica
dc.contributor.otherLević, Ljubinko
dc.contributor.otherLević, Jovanka
dc.creatorĐuragić, Olivera
dc.date.accessioned2018-10-03T14:23:39Z
dc.date.available2018-10-03T14:23:39Z
dc.date.available2020-07-03T13:52:50Z
dc.date.issued2011-09-30
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9961
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadisertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)77075&fileName=disertacija.pdf&id=159&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=77075&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije152411937315675.pdf?controlNumber=(BISIS)77075&fileName=152411937315675.pdf&id=11193&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractIzmenama u konstrukciji vertikalne mešalice zamenom originalne obloge pužnice sa oblogama koje su imale 13,5%, 27% i 40% perforacija je poboljšan proces mešanja. Ova poboljšanja se ogledaju u skraćenju vremena mešanja 15%, 30% i 50% u odnosu na originalnu konstrukciju, smanjenju utroška rada i energije i otvaranja mogućnosti vraćanja ove vrste mešalica u masovniju upotrebu, jer su troškovi kupovine i održavanja ove vrste mešalica daleko niži u odnosu na druge. Izrađen je model sistem za cilindričnu mešalicu, na bazi primene teorije Markovljevog niza, kao pogodan način za predviđanje procesa mešanja u ovoj vrsti mešalica, čak i u industrijskim uslovima. Dobijeni rezultati su pokazali slaganje sa eksperimentalno dobijenim rezultatima, pri čemu je utvrđeno vreme neophodno za postizanje homogenosti u cilindričnoj mešalici iznosilo 5 minuta za odnos mešanja 1:10.000, dok za odnos mešanja 1:100.000 i vreme od 5 minuta, homogenost nije postignuta Poređenjem rezultata programa za analizu slike, koji je prethodno razvijen u okviru metode Microtracer-a, sa ručno dobijenim rezultatima, utvrđen je visok stepen korelacije (R=0.995, 0.979 i 0.987) i ovaj program je ocenjen kao značajno poboljšanje i skraćenje vremena potrebnog za dobijanje rezultata.sr
dc.description.abstractChanges in the construction of vertical mixers by replacement of the original screw barrel with barrel which had 13.5%, 27% and 40% perforation generally have improved process of mixing. These improvements are reflected in shortening the mixing time of 15%, 30% and 50% comparing to the original construction, reduction of labor and energy and create the possibility of returning these types of mixers in the more common, as the cost of purchasing and maintaining these types of mixers is far lower compared to others. A model system for the cylindrical mixer, based on the theory of Markov chain, as a convenient way to predict the mixing process in this type of mixer, even in industrial conditions. The results show agreement with experimental results, with a determined time necessary to achieve homogeneity in a cylindrical mixer was 5 minutes for mixing ratio 1:10,000, and more than 5 minutes for the mixing ratio 1:100,000. Comparing the results of program for image analysis, which was previously developed under a Microtracers methods with manually obtained results revealed a high degree of correlation (R = 0995, 0979 and 0987) and this program was rated as significantly improving and shortening the time needed to obtain resultsen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjecthrana za životinjesr
dc.subjectfeeden
dc.subjectvertical mixeren
dc.subjectMarkov chainen
dc.subjecthoop mixeren
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectmixing timeen
dc.subjectvertikalne mešalicesr
dc.subjectMarkovljev nizsr
dc.subjectcilindrične mešalicesr
dc.subjectoptimizacijasr
dc.subjectvreme mešanjasr
dc.titleOptimizacija procesa mešanja hrane za životinje u vertikalnim i cilindričnim mešalicamasr
dc.title.alternativeOptimization of feed mixing process in the vertical and hoop mixeren
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЛевић, Љубинко; Станаћев, Видица; Левић, Јованка; Левић, Љубинко; Джинић, Наталија; Ђурагић, Оливера; Оптимизација процеса мешања хране за животиње у вертикалним и цилиндричним мешалицама; Оптимизација процеса мешања хране за животиње у вертикалним и цилиндричним мешалицама;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39863/IzvestajKomisije17640.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39862/Disertacija17640.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39863/IzvestajKomisije17640.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39862/Disertacija17640.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9961


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record