Show simple item record

Elements of exotisme in the work of Pierre Loti.

dc.contributor.advisorMarković, Ljiljana
dc.creatorGolubović-Tasevska, Milica
dc.date.accessioned2018-09-17T11:45:22Z
dc.date.available2018-09-17T11:45:22Z
dc.date.available2020-07-03T10:11:37Z
dc.date.issued2018-02-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5971
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9873
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18174/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50364943
dc.description.abstractПрисуство елелмената егзотичног и њиховог утицаја, као нечега што долази из сфере људског искуства, али и маште, као нечега што се разликује од сличних предмета, појава, или односа, и њихово довођење у везу са објективном стварношћу, нешто је што је снажно обележило дело Пјера Лотија. Преко Хомеровог схватања овог појма, делимично преко помињања светог грала, не само у француском средњевековном роману XII века, него и шире, преко Монтењевог, Дидроовог и Монтескјеовог опуса, долазимо до концепта да је „егзотично све оно што је другачије, без постављања географских и временских граница. Појам егзотичног не обухвата само описе припадника и обичаја других култура, него и њихове поступке и понашања, као што су код Лотија, описи сусрета и односа мушкараца и жена, (Aziyadé, Madame Chrysanthème) те самим тим не представља ни тему ни садржај, већ искуство у виду снажне реакције јаке личности на појаве које доживљава и осећа као различите. У Лотијевом роману егзотика не представља декор у ком се дешава радња коју нам писац својим описима приближава. Егзотика прожима и радњу и нарацију и осликавање људских односа и психологију личности. Елементи егзотичног у Лотијевим романима извиру из сваког топонима, сваког детаља који опажа, види или чује, сваког идиома, читавих реченица на локалном језику, при чему се не ограничава да само наведе појам који му је нов. Лоти га описује, а описе допуњује интересантним примерима уз исказивање става без обира да ли је реч о тематском, стилском, лексичком, граматичком и другим нивоима.sr
dc.description.abstractThe elements of the exotisme and their influence as something from the area of the human experience as well from his imagination, like something different from the similar objects, appearances, or relations and the way how to install the relation between them and the reality is something what strongly defined the work of Pierre Loti. From the Homer conception of this notion, partially by the mention of the Holy grail, not only in the French medieval novel of the XII century, trough the work of Montaigne, Diderot and Montesquieu, we approach the concept that something what is exotic, is everything what is different, without the borders of time and space. The notion of the exotisme is not referring only to the descriptions of the members of the other cultures and customs of the other cultures, but also their actions and behavior, as we can see in the work of Loti – descriptions of meetings and relations between man and women (Aziyadé, Madame Chrysanthème etc.). That make the exotisme not to be only the subject or content, but the experience in the form of the strong reaction of the strong personalities to the appearances percept and felt like something different. The elements of the exotisme in the work of Pierre Loti are present in every toponime, every percepted detail,every idiom, or in whole phrases on local languages. Every new notion is described, and determinate with the interesting exemples with the opinion of the autor in all forms of the exotisme – thematic, lexical, gramatical and others. In the work of Pierre Loti exotisme is not a frame for the action, described by the writer to be closer to us. Exotisme is something what is going through the action and trough the narration as well through the description of the human relations and the psychology of the persons.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectразличитоsr
dc.subjectdifferenten
dc.subjectдалекоsr
dc.subjectнеобичноsr
dc.subjectчудноsr
dc.subjectfarawayen
dc.subjectunusualen
dc.subjectand strangeen
dc.titleЕлементи егзотичног у делима Пјера Лотијаsr
dc.title.alternativeElements of exotisme in the work of Pierre Loti.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМарковић, Љиљана; Голубовић-Тасевска, Милица; Elementi egzotičnog u delima Pjera Lotija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29149/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29150/IzvestajKomisije17539.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record