Show simple item record

Wunderkammern in the art world: the use of historical models of collecting in contemporary art practice

dc.contributor.advisorPopadić, Milan
dc.contributor.otherMerenik, Lidija
dc.contributor.otherBožić-Maroević, Milica
dc.creatorJokanović, Milena B.
dc.date.accessioned2018-09-17T11:45:10Z
dc.date.available2018-09-17T11:45:10Z
dc.date.available2020-07-03T09:55:37Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5975
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9870
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18180/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50362639
dc.description.abstractПредмет овог истраживања је однос између баштинске и уметничке вредности, те упућивање на њихову међусобну условљеност у контексту савремене уметничке праксе која се ослања на историјске моделе колекционирања. Овако одређен предмет рада темељи се на премисама историје колекционарства, те на музеолошкој теорији вредности и интерпретативној теорији уметности. Употреба концепата и естетике кабинета чудеса, модела колекционарске праксе везаног изворно за период ренесансе, препознаје се у одређеним делима модерне и савремене уметности, те се изводе закључци о значењима овакве појаве у савременом свету уметности. Ови односи тумаче се на примерима изабраних поставки Бијенала савремене уметности у Венецији (1986; 2013) као и анализом стваралаштва за тему референтних савремених уметника у Србији (Саше Марковића Микроба, Стевана Новаковића, Владимира Перића, Драгана Папића и других)...sr
dc.description.abstractThe subject of the following research is the relation between the heritage and artistic value with an aim to stress their coexistence in the context of contemporary art practice which is based on the historical models of collecting. This subject is formed upon the premises of the history of collecting, museological value constructing and interpretative art theory. The use of aesthetics and concepts of Wunderkammer, a model of collecting practice characteristic for the renaissance period, is recognized in particular modern and contemporary artworks. Therefore, conclusions about the signification of this notion in contemporary Art World are brought. These theoretical positions are seen through the case studies of the relevant Contemporary Art Biennials in Venice (1986 and 2013), as well as through the analyses of, for this topic relevant, works of contemporary Serbian artists (Saša Marković Mikrob, Stevan Novaković, Vladimir Perić, Dragan Papić etc.)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47019/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкабинети чудесаsr
dc.subjectWunderkammeren
dc.subjectArt Worlden
dc.subjectcollectingen
dc.subjectmuseologyen
dc.subjectmuseumen
dc.subjectwondrousen
dc.subjectvalueen
dc.subjectcontemporary art practiceen
dc.subjectсвет уметностиsr
dc.subjectколекционирањеsr
dc.subjectмузеологијаsr
dc.subjectмузејsr
dc.subjectчудесноsr
dc.subjectвредностsr
dc.subjectсавремена уметничка праксаsr
dc.titleКабинети чудеса у свету уметности : употреба историјских модела колекционирања у савременој уметничкој праксиsr
dc.title.alternativeWunderkammern in the art world: the use of historical models of collecting in contemporary art practiceen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПопадић, Милан; Мереник, Лидија; Божић-Мароевић, Милица; Јокановић, Милена Б.; Kabineti čudesa u svetu umetnosti : upotreba istorijskih modela kolekcioniranja u savremenoj umetničkoj praksi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25903/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25904/IzvestajKomisije17543.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record