Show simple item record

Flame-weeding in maize and soybean

dc.contributor.advisorVrbničanin, Sava
dc.contributor.otherMalidža, Goran
dc.contributor.otherUrošević, Mirko
dc.contributor.otherBožić, Dragana
dc.contributor.otherŠeremešić, Srđan
dc.creatorRajković, Miloš M.
dc.date.accessioned2018-09-06T08:39:39Z
dc.date.available2018-09-06T08:39:39Z
dc.date.available2020-07-03T09:03:15Z
dc.date.issued2018-07-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5927
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9778
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18058/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50347535
dc.description.abstractPrva naučna istraživanja u Srbiji na temu primene plamena u suzbijanju korova u redu useva započeta su 2010. godine u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Mašina za primenu plamena je napravljena u Srbiji od domaćih komponenti modifikacijom četvororednog kultivatora. Dodavanjem dva rezervoara po 35 kg propana, gasnih instalacija i dva plamenika bočno na svaki red, dobijena je funkcionalna mašina koja plamenom suzbija korove koji su u početnim fazama razvoja i nalaze se u redu useva, a između redova ih suzbija kultivacijom. Rastuće doze propana 20–100 kg ha-1 primenjene su u kukuruzu (3, 5 i 7 listova) i soji (1, 3 i 5 trolista), bez prisustva korova, kako bi se ispitala tolerantnost gajene biljke na plamen. Za ispitivanje efikasnosti suzbijanja korova, primenjeno je 16 tretmana. Primena plamena je kombinovana sa primenom drljače sa opružnim zupcima i međurednog kultivatora. Efekti na korove i gajene biljke upoređivani su sa kontrolom sa i bez uklanjanja korova. Na osnovu izmerenih temperatura na različitim visinama, utvrđeno je da je unakrsna pozicija plamenika pod uglom od 45o najbolja sa aspekta oštećenja gajene biljke i efikasnosti na ponikle korove. Kukuruz bolje toleriše plamen od soje i generalno je tolerantan na plamen u svim fazama razvoja. Pravovremenom primenom 40 kg ha-1 propana dobija se visoka efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova, dok su travni korovi nešto tolerantniji, pa je potrebno tretman ponoviti i kombinovati sa drugim mehaničkim merama suzbijanja korova. U obe godine ispitivanja, najveći prinos kukuruza 6,02 i 7,10 t ha-1 je ostvaren tretmanom dva puta 40 kg ha-1 propana u fazama 3 i 7 listova kukuruza. Kod soje najveći prinos 2,11 i 3,56 t/ha ostvaren je kod tretmana sa drljačom sa opružnim zupcima u fazama prostih listova i 1. trolista, a u 3. trolistu primenjeno 30 kg ha-1 propana. Bruto marže sa preporučenim tretmanima iznose 30.302 i 58.674 din. ha-1 za kukuruz, odnosno 300.784 i 375.583 din. ha-1 za soju.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectsuzbijanje korovasr
dc.subjectweedingen
dc.subjectplamensr
dc.subjectpropansr
dc.subjectkukuruzsr
dc.subjectsojasr
dc.subjectflamingen
dc.subjectpropaneen
dc.subjectmaizeen
dc.subjectsoybeanen
dc.titleSuzbijanje korova primenom plamena u usevima kukuruza i sojesr
dc.title.alternativeFlame-weeding in maize and soybeanen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВрбничанин, Сава; Шеремешић, Срђан; Малиджа, Горан; Урошевић, Мирко; Божић, Драгана; Рајковић, Милош М.; Сузбијање корова применом пламена у усевима кукуруза и соје; Сузбијање корова применом пламена у усевима кукуруза и соје;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13747/IzvestajKomisije17457.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13746/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record