Show simple item record

Diagnostic validity of different tests in pediatric gastroesophageal reflux disease

dc.contributor.advisorMilovanović, Tamara
dc.contributor.otherKisić Tepavčević, Darija
dc.contributor.otherPekmezović, Tatjana
dc.contributor.otherPopović, Dragan
dc.contributor.otherĐurić, Zlatko
dc.creatorRistić, Nina Z.
dc.date.accessioned2018-09-06T08:39:35Z
dc.date.available2018-09-06T08:39:35Z
dc.date.available2020-07-03T08:45:42Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5939
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9777
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18089/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50363407
dc.description.abstractDijagnoza gastroezofagealne refluksne bolesti B , zasnovana na simptomima, nije specifična zbog visoke prevalencije poremećaja koji mogu da oponašaju B. Najčešće korišćene dijagnostičke metode kod dece su pH monitoring, kombinovani pH-MII (multikanalna intraluminalna impedansa) monitoring i endoskopija. Kombinovani pH-MII monitoring je najtačniji dijagnostički metod za otkrivanje GERB-a kod dece, sa tendencijom da postane zlatni standard. Cilj ove studije bio je da uporedi različite dijagnostičke metode za otkrivanje GERB-a kod dece i odredi njihovu validnost. Takođe, cilj nam je bio da ispitamo razlike u kliničkim i pH-MII parametrima između dobnih grupa, kao i prediktivni značaj parametara pH-MII monitoringa u proceni prisustva erozivne refluksne bolesti. Materijal i metode: U ovoj studiji preseka, retrospektivno su prikupljeni podaci o svoj deci uzrasta do 18 godina kojoj je urađen pH-MII monitoring zbog gastrointestinalnih i/ili ekstraezofagealnih simptoma suspektnih na GERB u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, u periodu od jula 2012. do decembra 2016. godine. Za četiri indeksna dijagnostička testa simptomi, pH monitoring, MII monitoring, endoskopija određeni su parametri dijagnostičke validnosti senzitivnost, specifičnost, pozitivna i negativna prediktivna vrednosti) uzimajući pH-MII monitoring za referentni test. Rezultati: Ukupno 218 dece 117 dečaka/101 devojčica , prosečnog uzrasta 6,7 godina (opseg 0,06-18,00 godina), ispunilo je kriterijume za uključivanje u studiju. Ambulatornim pH-MII monitoringom B je utvrđen kod 128 57,4% dece. Izolovanim pH monitoringom B je utvrđen kod 76 34,1% dece, dok je MII monitoringom dijagnostikovan kod 78 (35%) dece. Slabokiseli refluks je bio češći kod odojčadi p<0,01 , dok je kiseli refluks bio značajno češći kod starije dece i adolescenata (p<0,01). Senzitivnost pH-metrije je bila najniža kod odojčadi (22,9%), uz jasnu rastuću tendenciju sa uzrastom (najviša je bila kod dece ≥ 9 godina, 76,4%)...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectgastroezofagealna refluksna bolestsr
dc.subjectGastroesophageal reflux diseaseen
dc.subjectReflux esophagitisen
dc.subjectChildrenen
dc.subjectSymptomsen
dc.subjectpH monitoringen
dc.subjectMultichannel intraluminal impedanceen
dc.subjectEndoscopyen
dc.subjectSensitivityen
dc.subjectrefluksni ezofagitissr
dc.subjectdecasr
dc.subjectsimptomisr
dc.subjectpH monitoringsr
dc.subjectmultikanalna intraluminalna impedansasr
dc.subjectendoskopijasr
dc.subjectsenzitivnostsr
dc.titleProcena validnosti merenja gastroezofagealnog refluksa kod dece različitim dijagnostičkim metodamasr
dc.title.alternativeDiagnostic validity of different tests in pediatric gastroesophageal reflux diseaseen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМиловановић, Тамара; Кисић Тепавчевић, Дарија; Пекмезовић, Татјана; Поповић, Драган; Ђурић, Златко; Ристић, Нина З.; Процена валидности мерења гастроезофагеалног рефлукса код деце различитим дијагностичким методама; Процена валидности мерења гастроезофагеалног рефлукса код деце различитим дијагностичким методама;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8084/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8085/IzvestajKomisije17469.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8084/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/8085/IzvestajKomisije17469.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9777


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record