Show simple item record

Capacities of Montenegro in the response to regional security threats

dc.contributor.advisorDragišić, Zoran
dc.contributor.otherKeković, Zoran
dc.contributor.otherSimeunović, Dragan
dc.creatorVeljović, Veselin R.
dc.date.accessioned2018-08-22T09:21:36Z
dc.date.available2018-08-22T09:21:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:27:45Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5913
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9770
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18011/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512959925
dc.description.abstractРад ,,Капацитети Црне Горе у одговору на регионалне безбједносне пријетње“ у уводним разматрањима упућује на процесе који су се одвијали након окончања хладноратовске подјеле, али и процесе који су и данас актуелни на пољу безбједности, посебно усложњени појавом асиметричних пријетњи које добијају примат и имају транснационални карактер. У Уводним разматрањима се врши приказ политичке слике Европе, коју карактеришу различити интеграциони процеси који су у разним фазама развоја, потом слиједи приказ теоријског оквира истраживања. У другој цјелини рада се врши дефинисање појма безбједности, почевши од етимологије, преко приказа различитих поимања и схватања, кроз приказ секуритизације, секторског приступа концепту безбједности кроз војну, економску, социолошку и политичку безбједност. Потом се обрађују капацитети међународне безбједности у односу на регионалну безбједност и регионалне безбједносне изазове, гдје се врши осврт на мјесто, улогу и организацију Интерпола, Еуропола, Уједињених нација, НАТО-а, Организације за европску безбједност и сарадњу, преко теорије Регионалног безбједносног комплекса, регионалних безбједносних ризика и регионалне сарадње, која има значајан утицај на побољшање безбједносног амбијента у региону...sr
dc.description.abstractThe thesis “Capacities of Montenegro in the Response to Regional Security Threats” addresses, in its introductory part, the processes that took place after termination of the Cold War division, but also the processes which are today current in the domain of security, especially complicated by the appearance of asymmetrical threats, that gain primacy and have got a transnational character. In the Introductory discussions, the political image of Europe is presented, which is marked by various integrative processes at different stages of development, and then follows a review of the theoretical framework of our research. The second whole of the work defines the concept of security, starting from etymology, through a presentation of various conceptions and construals, then by the discussion on securitization, sectorial approach to the concept of security, through military, economical, social/societal and political security. Thereafter, capacities of international security is considered in relation to regional security and its challenges, where the position, role and organization is described of Interpol, Europol, United Nations, NATO, OESC, using the theory of Regional security complex, regional security risks and regional cooperation, which exerts a significant influence on the advancement of security atmosphere in the region...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleКапацитети Црне Горе у одговору на регионалне безбедносне пријетњеsr
dc.title.alternativeCapacities of Montenegro in the response to regional security threatsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractДрагишић, Зоран; Симеуновић, Драган; Кековић, Зоран; Вељовић, Веселин Р.; Kapaciteti Crne Gore u odgovoru na regionalne bezbednosne prijetnje;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19293/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19294/IzvestajKomisije17440.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9770


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record