Show simple item record

Teachers stereotypes towards students from marginalized groups: an application of the stereotype content model

dc.contributor.advisorPetrović, Nebojša
dc.contributor.otherRajović, Vera
dc.contributor.otherŽeželj, Iris
dc.contributor.otherPetrović, Boban
dc.creatorJovanović, Olja S.
dc.date.accessioned2018-08-22T09:21:24Z
dc.date.available2018-08-22T09:21:24Z
dc.date.available2020-07-03T09:55:15Z
dc.date.issued2018-04-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5918
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9762
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18019/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50176783
dc.description.abstractУпркос свепрожимајућим неједнакостима у друштву, људи теже да постојећи друштвени систем доживе као праведан и легитиман. Значајну улогу у овом процесу имају стереотипи, као психолошки феномени који настају из друштвених неједнакости и који их одржавају. Са све већом видљивошћу неједнакости у образовном окружењу, као и наглашавањем улоге коју школа и наставници имају у развоју друштвених (не)једнакости, стереотипи постају значајна тема у психологији образовања. Стога је циљ нашег истраживања био да испитамо стереотипе наставника о ученицима из маргинализованих група, као и да испитамо на који начин стереотипи утичу на понашање наставника према овим ученицима. Као полазиште нам је послужио дводимензионални модел садржаја стереотипа (енгл. Stereotype Content Model; Fiske et al., 2002) који претпоставља да се садржаји стереотипа о различитим групама могу описати димензијама топлине и компетентности. Испитивање понашања смо засновали на оквиру који разликује четири категорије понашања: активна фацилитација, активно наношење штете, пасивна фацилитација, пасивно наношење штете (енгл. Behaviors from intergroup affect and stereotypes – BIAS; Cuddy et al., 2007). Ослањајући се на дводимензионални модел, овај оквир омогућава предвиђање понашања на основу стереотипа...sr
dc.description.abstractAccording to different socio‐psychological theories, people are motivated to defend, justify and bolster existing social arrangements. In this research, we examine stereotypes as one of the psychological vehicles that serves the function of rationalizing social inequalities. This function of social stereotypes could be especially important in an educational context, with the increasing call in recent years for teachers to become agents of social justice. This dissertation seeks to explore the role of teacher stereotypes towards students from marginalized groups in the context of the emerging teacher's role in challenging social inequalities. We aimed at exploring teacher stereotypes towards students from marginalized groups, as well as how these stereotypes influence teacher behavior towards these students in the classroom. The research draws on the Stereotype Content Model (SCM; Fiske et al., 2002), which puts forward the view that different groups can be evaluated on two fundamental dimensions of social perception: warmth and competence. Teacher behavior was explored against the BIAS Map (Behaviors from Intergroup Affect and Stereotypes; Cuddy et al., 2007), which identifies four patterns of discrimination as the combination of two bipolar dimensions: active‐passive and facilitation‐harm (active facilitation, passive facilitation, active harm and passive harm). The BIAS Map represents an extension of the SCM, through assuming that different behaviors towards group members emerge as a consequence of how a group is evaluated regarding the fundamental dimensions of warmth and competence...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179018/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстереотипиsr
dc.subjectStereotypesen
dc.subjectдводимензионални модел садржаја стереотипаsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectученици из маргинализованих групаsr
dc.subjectStereotype Content Modelen
dc.subjectTeachersen
dc.subjectStudents from Marginalized Groupsen
dc.titleСтереотипи наставника о ученицима из маргиналних група: провера дводимензионалног моделаsr
dc.title.alternativeTeachers stereotypes towards students from marginalized groups: an application of the stereotype content modelen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Небојша; Жежељ, Ирис; Рајовић, Вера; Петровић, Бобан; Јовановић, Оља С.; Stereotipi nastavnika o učenicima iz marginalnih grupa: provera dvodimenzionalnog modela;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25806/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25807/IzvestajKomisije17445.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25807/IzvestajKomisije17445.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25806/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9762


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record