Show simple item record

Relationship of jus in bello with other elements of the Just War Theory (jus ante bellum, jus ad bellum, jus post bellum) - contribution to the study of military ethics

dc.contributor.advisorBabić, Jovan
dc.contributor.otherCekić, Nenad
dc.contributor.otherDobrijević, Aleksandar
dc.contributor.otherGrozdić, Borislav
dc.contributor.otherKajtez, Ilija
dc.creatorStanar, Dragan Ž.
dc.date.accessioned2018-08-22T09:21:24Z
dc.date.available2018-08-22T09:21:24Z
dc.date.available2020-07-03T09:55:13Z
dc.date.issued2018-05-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5917
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9761
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18018/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50187791
dc.description.abstractФеномен рата својствен је човеку и људској заједници од првих људских друштава до данас. Рат заузима централно место у историји човечанства и у великој мери је утицао на развитак цивилизације и развој друштва. Услед своје важности, али и комплексности, феномен рата привлачио је пажњу не само филозофа, већ и свих других мислилаца, као и уметника, државника, итд. Готово да не постоји ни једна грана науке или уметности која се није бавила ратом, нити један облик стваралаштва који примену није нашао у рату, а велико је питање да ли је уопште било људских живота на које рат није утицао. Један од атрибута феномена рата, који нужно прати сваки рат, јесте његова моралност. Питање моралности, односно моралне оправданости рата неизоставно се поставља, без обзира на то када и где се тај рат води, ко га води, и на који начин га води. Одговори на ово питање су различити – од става да у рату не постоје морална ограничења, до става да апсолутно ниједан рат заправо није моралан. Негде на средини између ове две крајности стоји теорија праведног рата која представља заокружену вишевековну традицију мишљења о рату, којој су допринос дали правници, војсковође, представници клера, али највише филозофи. Модерна теорија праведног рата обухвата целокупан период рата, укључујући припрему за рат, почињање рата, вођење рата, и период непосредно после рата. У складу са тим, класичну теорију праведног рата чине два елемента – Jus ad Bellum и Jus in Bello, који се баве критеријумима оправданости рата, односно критеријумима праведног вођења рата. Модерна теорија праведног рата придодала је класичној теорији праведног рата још два елемента – Jus ante Bellum и Jus post Bellum, који се баве периодом припреме за рат, односно периодом непосредно по завршетку рата. Теорија која обухвата сва четири елемента, тј. која обухвата целокупан период рата, јесте теорија која у потпуности анализира све моралне аспекте овог друштвеног феномена. Без обзира на то што различити елементи теорије праведног рата обухватају различите периоде рата, неопходно је испитати да ли постоји узајамни утицај елемената, или се елементи теорије праведног рата морају посматрати као логички одвојени. Испитивањем односа ових елемената долазимо до одговора на важна питања као што су да ли они који припремају војнике за рат имају одговорност за оно што се дешава у рату, да ли можемо судити о праведности ратовања без узимања у обзир праведност рата, да ли начин ратовања утиче на могућност помирења и изградње мира после рата, итд. Период рата који је најинтересантнији за војну етику јесте сам период вођења борби, односно период којим се бави Jus in Bello. Поред тога што је најбитнији за војску и војну етику, овај период се тиче и највећег броја људи, јер број људи који учествују у вођењу рата и чији животи су драстично промењени борбама у рату, увелико надмашује број људи који учествују у припреми бораца за рат, у доношењу одлуке о почињању рата, па и процесу изградње мира. Анализом односа Jus in Bello-а са осталим елементима теорије праведног рата препознаћемо на који начин припрема за рат утиче на понашање војске у рату, да ли се војницима може приписати морална одговорност за рат који воде, и на који начин поштовање Jus in Bello ограничења утиче на могућност изградње одрживог мира.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectратsr
dc.subjectwaren
dc.subjectmilitaryen
dc.subjectmilitary ethicsen
dc.subjectJust war theoryen
dc.subjectJus ante Bellumen
dc.subjectJus ad Bellumen
dc.subjectJus in Belloen
dc.subjectJus post Bellumen
dc.subjectвојскаsr
dc.subjectвојна етикаsr
dc.subjectтеорија праведног ратаsr
dc.subjectJus ante Bellumsr
dc.subjectJus ad Bellumsr
dc.subjectJus in Bellosr
dc.subjectJus post Bellumsr
dc.titleОднос Јus in Bello-а са осталим елементима теорије праведног рата (Jus ante Bellum, Jus ad Bellum, Jus post Bellum) - Прилог изучавању војне етикеsr
dc.title.alternativeRelationship of jus in bello with other elements of the Just War Theory (jus ante bellum, jus ad bellum, jus post bellum) - contribution to the study of military ethicsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБабић, Јован; Цекић, Ненад; Добријевић, Aлександар; Гроздић, Борислав; Кајтез, Илија; Станар, Драган Ж.; Odnos Jus in Bello-a sa ostalim elementima teorije pravednog rata (Jus ante Bellum, Jus ad Bellum, Jus post Bellum) - Prilog izučavanju vojne etike;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25800/IzvestajKomisije17444.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25800/IzvestajKomisije17444.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25799/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25799/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9761


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record