Show simple item record

Security management of public assemblies

dc.contributor.advisorМаndić, Goran J.
dc.contributor.otherDragišić, Zoran
dc.contributor.otherKeković, Zoran
dc.contributor.otherStajić, Ljubomir
dc.creatorMisić, Zoran M.
dc.date.accessioned2018-07-05T09:06:55Z
dc.date.available2018-07-05T09:06:55Z
dc.date.available2020-07-03T09:27:41Z
dc.date.issued2017-11-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5874
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9576
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17794/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512989109
dc.description.abstractЈавна окупљања у најширем смислу као начин изражавања мишљења или ставова о питањима од заједничког интереса, последњих деценија су у експанзији. Често су праћена угрожавањем безбедности, инцидентима и кризним ситуацијама, које некада прерастају у неуправљиве кризе. Безбедност окупљања угрожена је на различите начине: нарушавањем јавног реда и мира, вршењем деликата, вандализмом, хулиганизмом, насиљем, тероризмом, техничким акцидентима, као и природним непогодама. Јавна окупљања могу да прерасту и у извор угрожавања безбедности државе и друштвене заједнице. У безбедносном менаџменту јавних окупљања идентификовани су бројни проблеми. Основне проблеме представља неадекватно законско уређење и учешће више субјеката у организацији окупљања и систему обезбеђења јавних окупљања. Ове субјекте карактеришу различите организационе структуре, делатности и управљањe, као и нивои безбедносне културе. Поред тога, разграничење надлежности, непостојање институционалних или непридржавање постојећих безбедносних правила и процедура, утиче и на спровођење безбедносног менаџмента (неадекватно планирање, организовање, координацију, управљање и контролу) система обезбеђења и кризни менаџмент (реакције у случајевима инцидената и кризних ситуација, задржавање наступања и отклањање последица, као и умањење штете). Додатни проблем представља и одуство руководиоца система обезбеђења јавног окупљања. О јавним окупљањима и њиховом обезбеђењу је до сада спроведен мали број истраживања. Због сложености узрока, повода и циљева окупљања, потенцијалних носилаца и облика угрожавања безбедности, њихове међусобне условљености, као и уочених проблема и недостатака наметнула се потреба за преиспитивањем нормативно правног оквира, начина организације система обезбеђења јавних окупљања у циљу проналажења адекватног начина организовања система обезбеђења окупљања.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјавно окупљањеsr
dc.subjectpublic assemblyen
dc.subjectбезбедносни менаџментsr
dc.subjectкризни менаџментsr
dc.subjectинтегрисанsr
dc.subjectмултиагенцијскиsr
dc.subjectпроактивноsr
dc.subjectреактивноsr
dc.subjectмереsr
dc.subjectинтерактивна веза.sr
dc.subjectsecurity managementen
dc.subjectcrisis managementen
dc.subjectmulti-agencyen
dc.subjectintegrateden
dc.subjectproactiveen
dc.subjectreactiveen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectinteractive relationsen
dc.titleБезбедносни менаџмент јавних окупљањаsr
dc.title.alternativeSecurity management of public assembliesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractMandić, Goran J.; Кековић, Зоран; Стајић, Љубомир; Драгишић, Зоран; Мисић, Зоран М.; Bezbednosni menadžment javnih okupljanja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19272/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19273/IzvestajKomisije17087.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record