Show simple item record

Importance of kinesitherapy in fall prevention in institutionalized older people

dc.contributor.advisorЂукић Мацут, Наташа
dc.contributor.advisorКоцић, Мирјана
dc.creatorСтојановић, Зорица В.
dc.date.accessioned2018-06-04T09:15:38Z
dc.date.available2018-06-04T09:15:38Z
dc.date.available2020-07-04T13:46:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9503
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractУвод. Падови код старих, а нарочито код инститиционализованих старих особа, представљају значајан здравствени проблем због високе инциденце и компликација, па је неопходно спроводити мере превенције падова. Циљ рада. Испитати заступљеност фактора ризика за пад код институционализо- ваних старих особа и ефекат кинезитерапијског третмана, по програму ”Otago exercise programme”, на факторе ризика за пад. Метод. Рандомизована контролисана клиничка студија обухватила је 77 особа старих 65 и више година, смештених у Геронтолошком центру Ниш. Испитаници експерименталне групе (n=38) су имали кинезитерапијски третман, а испитаници контролне групе (n=39) уобичајену негу. Свим испитаницима су урађена мерења која се односе на параметре физичке функције (BBS, TUG, CRT, NGVT, дужина корака и mFIM) и психолошке факторе (GDS и FES), који представљају факторе ризика за пад. Мерења су вршена у три временска термина - на почетку истраживања, након три и након шест месеци. Резултати. Код испитаника обе групе су били присутни сви испитивани фактори ризика за пад осим mFIM-a. Након шестомесечног третмана, код испитаника експерименталне групе, сви параметри су значајно побољшани уз доказани велики ефекат терапије на факторе ризика за пад: баланс, функционалну мобилност, снагу мишића доњих екстремитета, брзину хода и дужину корака, функционалну независност, депресију и страх од пада, што у контролној групи није био случај. Закључак. Истраживање је показало да су код старих институционализованих особа били присутни сви испитивани фактори ризика за пад осим mFIM-a. Примењени кинезитерапијски третман је показао позитивне велике ефекте на све испитиване факторе ризика за пад, што указује да је ефикасан у превенцији падова код старих особа.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectинституционализовани стари људиsr
dc.subjectфактори ризика за падsr
dc.subjectкинезитерапијски третманsr
dc.titleЗначај кинезитерапијског третмана у превенцији падова код институционализованих старих особаsr
dc.title.alternativeImportance of kinesitherapy in fall prevention in institutionalized older peopleen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dcterms.abstractKocić, Mirjana; Đukić Macut, Nataša; Stojanović, Zorica V.; Značaj kineziterapijskog tretmana u prevenciji padova kod institucionalizovanih starih osoba;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60747/zorica_stojanovic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60748/izvestaj_zorica_stojanovic.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60748/izvestaj_zorica_stojanovic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60747/zorica_stojanovic_dd.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9503


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record