Show simple item record

dc.contributor.advisorHanić, Hasan
dc.contributor.otherMusabegović, Ismail
dc.contributor.otherBarjaktarović, Lidija
dc.creatorMarčetić, Marija
dc.date.accessioned2018-04-26T11:22:59Z
dc.date.available2018-04-26T11:22:59Z
dc.date.available2020-07-04T14:46:11Z
dc.date.issued2018-02-12
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9417
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Marija-Marc%CC%8Cetic%CC%81-final.pdfsr
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Marija-Marc%CC%8Cetic%CC%81-referat-o-oceni-disertacije.pdfsr
dc.description.abstractU disertaciji „Analiza eksterne neravnoteže Srbije“ determinisani su uzroci i analizirane posledice koji su delovale u pravcu neravnoteže platnobilansnih pozicija Srbije u dva tranziciona perioda, pre i posle svetske ekonomske krize.Na osnovu teorijske i empirijske analize ispitano je da li je eksterna neravnoteža (ne)iskorišćena za realizaciju, bar delimično, neophodnih strukturnih reformi ili je dobar deo ino akumulacije otišao na finansiranje potrošnje. Zaključak o efektima iskorišćenosti priliva kapitala donet je tek nakon pažljive analize važnih indikatora, poput nivoa spoljnog duga, njegove strukture i odnosa sa BDP, veličine, dinamike i izvora finansiranja budžetskog deficita, stopa štednje i investicija, veličine stranih direktnih investicija, racia udeo tekućeg deficita računa u GDP, racia budžetskog deficita u GDP, promene u deviznim rezervama, veličine realne apresijacije valute u odnosu na trend promene izvoza, itd. U prvom poglavlju se uspostavlja metodološka osnova za razmatranje međuzavisnosti deviznog kursa i platnog bilansa. Do zaključka da li je apresirani kurs direktni krivac za eksternu neravnotežu u ovom periodu ili, drugim rečima, da li bi depresijacija deviznog kursa optimalno uticala na smanjenje takvog balansa dolazi se kroz ispit ispunjenosti Maršal-Lernerove teoreme tražeći dgovore na pitanja kao što su: koliko se visoka devalvacija smatra nužnom da bi se eliminisao trgovinski deficit datog obima, odnosno postigla željena veličina promena trgovinskog bilansa; koji je to obim deficita koji devalvacije određene veličine može eliminisati? Nakon definisanja koncepta platnog bilansa i pronalaženja relacije sa osnovnim makroekonomskim agregatima, razmatraju se uzroci neravnoteže, vrste neravnoteže, kao i mehanizmi prilagođavanja. Cela makroekonomska politika Srbije nakon 2000-te je vođena na temeljima vašingtonskog koncenzusa što znači naglu liberalizaciju, targetiranu inflaciju, itd. Preovladava mišljenje da je liberalizacija brza, nedovoljno dobro pripremljena i osmišljena, da ne vodi računa o privrednoj strukturi i specifičnostima zemlje, itd. Posebna pažnja je posvećena teorijskim i empirijskim aspektima fiskalnog deficita. Najzad, uloga fiskalne i monetarne politike često ne vodi suštinskom prilagođavanju već samo korekciji salda platnog bilansa. Ova stabilizacija može biti ekvivalentna finansiranju. Za suštinsku eliminaciju deficita potrebno je izvršiti realokaciju resursa u nacionalnoj privredi, promene u strukturi proizvodnje i lestvici komparativnih troškova, izmene u strukturi uvoza i izvoza. Na dugi rok samo smislena politika dugoročnog razvoja može imati pozitivne efekte na platni bilans.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет Унионsr
dc.subjectplatni bilanssr
dc.subjecttekući računsr
dc.subjecttrgovinski bilanssr
dc.subjectdeficitsr
dc.subjectdevizni kurssr
dc.subjectdevalvacijasr
dc.subjectdepresijacijasr
dc.subjectravnotežasr
dc.subjectodrživostsr
dc.subject.classificationekonomijasr
dc.titleAnaliza eksterne neravnoteže Srbijesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractХанић, Хасан; Мусабеговић, Исмаил; Барјактаровић, Лидија; Марчетић, Марија; Aнализа екстерне неравнотеже Србије; Aнализа екстерне неравнотеже Србије;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62647/bitstream_62647.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62648/bitstream_62648.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/62649/bitstream_62649.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9417


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record