Show simple item record

The effect of oral administration of organically modified clinoptilolite on colostrum quality in primiparous dairy cows

dc.contributor.advisorFratrić, Natalija
dc.contributor.otherGvozdić, Dragan
dc.contributor.otherIlić, Vesna
dc.creatorStojić, Milica V.
dc.date.accessioned2018-04-23T11:29:43Z
dc.date.available2018-04-23T11:29:43Z
dc.date.available2020-07-03T09:30:19Z
dc.date.issued2018-03-22
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9409
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5739
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17562/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50006287
dc.description.abstractЗа здравље и преживљавање новорођене телади од највећег значаја је уношење адекватне количине колострума доброг квалитета одмах после рођења. Поред своје функције као основног извора нутритијената, колострум има есенцијалну функцију у обезбеђивању имунске заштите телета у раним фазама живота. Исхрана колострумом високог квалитета у првим сатима живота обезбеђује теле са довољном количином имуноглобулина неопходних за успостављање пасивног имунитета током првa три месеца живота. Зеолит се већ користи као додатак у храну код животиња, у циљу побољшања производних перформанси и спречавања штетног деловања микотоксина. Дуготрајна суплементација клиноптилолитом има позитивне ефекте на здравље млечних крава међутим утицај зеолита на квалитет и састав колострума крава до сада није изучаван. Поред природних зеолита применом савремених технологија добијена су и нова једињења, и у овој докторској дисертацији коришћен je органски модификован клиноптилолит Мinazel Plus® (Patent Co., Србија). Циљ ове дисертације је био да се испита утицај пероралног давања органски модификованог клиноптилолита на квалитет колострума првотелки на основу резултата анализе физичко-хемијских, биохемијских и имунохемијских карактеристика пуног клострума, колостралног и крвног серума. За оглед је изабрано 36 здравих високо гравидних првотелки холштајн- фризијске расе говеда, 30 дана пре очекиваног термина тељења. Животиње су подељене у две групе, третирану у којој је било 20 јединки и контролну са 16 јединки. Третирана група животиња је почевши од 20±5 дана пре очекиваног термина тељења до два дана после тељења, свакодневно добијала органски модификован клиноптилолит у дози од 150 g дневно, растваран у 1 L воде и даван per os, заливањем из стаклене флаше. Koнтролној групи животиња је свакодневно давана чиста вода у количини од 1 L...sr
dc.description.abstractcharacteristics of the full colostrum, colostral and blood serum. The total number of 36 healthy pregnant Holstein heifers was included in this study, starting 30 days before the expected calving date. Animals were divided into two groups: treated heifers (N=20) and control group of heifers (N=16). The treated group of animals has received oral supplementation of organically modified clinoptilolite, in a dose of 150g per day, dissolved in 1L of water and given by a glass bottle, starting from 20±5 days before the expected calving term up to two days after calving. The control group of animals has received pure water in the same amount (1L) and time as treated animals. Samples of colostrum and colostral serum from the first four milkings were collected and analyzed in all experimental animals included in the study...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31050/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectIgGsr
dc.subjectIgGen
dc.subjectквалитет колострумаsr
dc.subjectпрвотелкеsr
dc.subjectоргански модификован клиноптилолитsr
dc.subjectcolostrum qualityen
dc.subjectprimiparous dairy cowsen
dc.subjectorganically modified clinoptiloliteen
dc.titleУтицај пероралног давања органски модификованог клиноптилолита на квалитет колострума првотелкиsr
dc.title.alternativeThe effect of oral administration of organically modified clinoptilolite on colostrum quality in primiparous dairy cowsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФратрић, Наталија; Гвоздић, Драган; Илић, Весна; Стојић, Милица В.; Uticaj peroralnog davanja organski modifikovanog klinoptilolita na kvalitet kolostruma prvotelki;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19957/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19958/IzvestajKomisije16056.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19957/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19958/IzvestajKomisije16056.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9409


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record