Show simple item record

The role of NATO naval and air forces in the Mediterranean after the Cold War

dc.contributor.advisorSimić, Dragan R.
dc.contributor.otherHadžić, Miroslav
dc.contributor.otherStojanović, Stanislav
dc.creatorRadojević, Slobodan M.
dc.date.accessioned2018-04-23T09:28:58Z
dc.date.available2018-04-23T09:28:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:59Z
dc.date.issued2018-03-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5729
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9359
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17548/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50001679
dc.description.abstractПромене у међународним односима настале после Хладног рата утицале су на повећану употребу поморских и ваздухопловних снага у односу на копнене снаге у војним интервенцијама и реакцијама на кризе или појаву претњи. Поморска и ваздушна моћ су у међународним односима све више после Хладног рата почеле да се испољавају у војним интервенцијама. Употреба поморске моћи је све учесталија и више од 80 одсто интервенција и локалних ратова је вођено са мора и преко мора. Предмет истраживања представља утврђивање улоге коју поморске и ваздухопловне снаге НАТО остварују у Средоземљу после Хладног рата. Тема до сада није била предмет истраживања и у довољној мери не постоје сазнања о предмету истраживања у домаћој, али ни у иностраној стручној и научној литератури. У раду се пошло од претпоставке да је НАТО после Хладног рата све чешће користио поморске и ваздухопловне снаге за остварење дугорочних стратегијских интереса...sr
dc.description.abstractChanges in international relations after the Cold War resulted in the increased use of naval and air forces in comparision to ground forces in military interventions, as well as responses to crises or the occurrence of threats. Therefore, naval and air power in international relations were more relevant for military interventions after the Cold War. It is particularly relevant for the use of naval power, as more than 80 percent of interventions and local wars were conducted from the sea and over the sea. The subject of research is to determine the role of the NATO naval and air forces in the Mediterranean Sea after the Cold War. This topic has not been the subject of numerous academic research and sufficient knowledge in national, nor foreign scientific literature. The dissertation is based on the assumption that NATO after the Cold War increasingly used naval and air forces to achieve long-term strategic interests...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectNATOen
dc.subjectthe Mediterraneanen
dc.subjectthe Mediterranean Seaen
dc.subjectLibyaen
dc.subjectgeopoliticsen
dc.subjectgeostrategyen
dc.subjectstrategyen
dc.subjecttacticsen
dc.subjectnaval poweren
dc.subjectair poweren
dc.subjectnaval forcesen
dc.subjectair forcesen
dc.subjectnaval operationsen
dc.subjectair operationsen
dc.subjectСредоземљеsr
dc.subjectСредоземно мореsr
dc.subjectЛибијаsr
dc.subjectгеополитикаsr
dc.subjectгеостратегијаsr
dc.subjectстратегијаsr
dc.subjectтактикаsr
dc.subjectпоморска моћsr
dc.subjectваздушна моћsr
dc.subjectпоморске снагеsr
dc.subjectваздухопловне снагеsr
dc.subjectпоморске операцијеsr
dc.subjectваздухопловне операцијеsr
dc.titleУлога поморских и ваздухопловних снага НАТО у Средоземљу после Хладног ратаsr
dc.title.alternativeThe role of NATO naval and air forces in the Mediterranean after the Cold Waren
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСимић, Драган Р.; Стојановић, Станислав; Хаджић, Мирослав; Радојевић, Слободан М.; Uloga pomorskih i vazduhoplovnih snaga NATO u Sredozemlju posle Hladnog rata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23005/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23006/IzvestajKomisije16030.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record