Show simple item record

The U.S. national strategy for combating terrorism at the beginning of the XXI century

dc.contributor.advisorSimić, Dragan R.
dc.contributor.otherSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.creatorNikodinović, Nikša
dc.date.accessioned2018-04-23T09:28:58Z
dc.date.available2018-04-23T09:28:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:57Z
dc.date.issued2018-03-15
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9358
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5727
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17545/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50005263
dc.description.abstractPočetak dvadeset i prvog veka obeležio je najveći teroristički akt u istoriji čovečanstva, 11. septembar 2001. godine. Samoubilački napadi izvršeni tog dana na teritoriji Sjedinjenih Država su načinom na koji su izvedeni, svojom veličinom i posledicama, osigurali da početak novog milenijuma ostane upamćen u svetu po nagloj ekspanziji međunarodnog terorizma, koji je zbog neposrednih žrtava, materijalnih razaranja, i stalnog straha i nesigurnosti koje izaziva, gotovo sve šokirao i prestravio. Savremeni terorizam, dramatično oslikan kroz 11. septembar, danas predstavlja jedan od ključnih bezbednosnih problema i izazova globalizovanog društva, čiji sve češći, razorniji i smrtonosniji akti jasno ističu njegovu dominaciju nad drugim oblicima ugrožavanja bezbednosti. Ubrzo nakon 11. septembra, predsednik SAD Džordž V. Buš Mlađi objavio je sveopšti, prostorno i vremenski neograničen rat terorizmu, uz podršku većine zemalja u svetu kao i međunarodnih institucija, poput NATO i UN. Ovaj nekonvencionalni rat obuhvatio je mnoštvo vojnih, političkih i legislativnih akcija koje za glavni cilj imaju sprečavanje i suzbijanje terorizma na globalnom nivou. U tu svrhu donesene su posebne protivterorističke strategije kao i mnoštvo podstrategijskih dokumenata, kako u SAD, tako i u Evropskoj uniji kao i u njenim zemljama članicama. Američka nacionalna strategija za borbu protiv terorizma otklonila je propuste protivterorstičke prevencije i rezultirala podizanjem nivoa unutrašnje bezbednosti SAD. Glavni pokazatelj njene efikasnosti je činjenica da su Sjedinjene Države ostale pošteđene velikorazmernih terorističkih napada posle 11. septembra. To nije bio i slučaj sa Evropskom unijom, njihovim najvećim saveznikom, koju je u prvoj deceniji ovog rata Al Kaida prestravila sa dva velika napada (Madrid 2004. i London 2005. godine). Nažalost, EU je još uvek i meta i baza islamističkih ekstremista što predstavlja dokaz, a i najozbiljnije upozorenje, da je njena protivteroristička prevencija, za razliku od američke, u jednom ili više segmenata neadekvatna (propustljiva)...sr
dc.description.abstractThe beginning of the twenty-first century was marked by the biggest terrorist act in the history of humanity, September 11, 2001. In the way that they were carried out, their size and consequences, suicide attacks committed on that day on the territory of the United States have ensured that the start of the new millennium will be remembered in the world by the rapid expansion of international terrorism, which has shocked and horrified almost everybody due to the direct victims, material damage, the fear and insecurity which evokes. Today, modern terrorism, dramatically portrayed through 9/11, represents one of the key security issues and challenges of a globalized society, whose frequent, more destructive and deadly acts clearly emphasize its domination over the other forms of endangering safety. Shortly after 9/11, the U.S. President George W. Bush Jr. announced an all-out, spatially and temporally unlimited war on terrorism, with the support of most countries in the world as well as international institutions, such as NATO and the UN. This unconventional warfare included a variety of military, political and legislative actions whose main objective is to prevent and combat terrorism on a global level. For this purpose, the special anti-terrorism strategies, and a number of other relevant strategic documents were adopted, both in the USA and in the European Union, as well as in its Member States. The U.S. National Strategy for Combating Terrorism has eliminated the glitches in American anti-terrorism prevention and resulted in raising the level of internal security of the United States. The main indicator of its effectiveness is the fact that the United States have been spared of large-scale terrorist attacks after the 9/11. This was not the case with the European Union, its biggest ally, which in the first decade of this war was terrified with two large attacks by Al Qaeda (Madrid 2004 and London 2005). Unfortunately, the EU is still the target and a base of Islamist extremists, which is an evidence and a most serious warning that its anti-terrorism prevention, unlike the U.S.’s, is in one or more segments inadequate (permeable)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectterorizamsr
dc.subjectterrorismen
dc.subjectantiterorizamsr
dc.subjectbezbednostsr
dc.subjectglobalizacijasr
dc.subjectnacionalna strategijasr
dc.subjectSADsr
dc.subjectEUsr
dc.subjectAl Kaidasr
dc.subject11. septembarsr
dc.subjectratsr
dc.subjectIraksr
dc.subjectAvganistansr
dc.subjectPatriotski zakonsr
dc.subjectotadžbinska bezbednostsr
dc.subjectantiterrorismen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectnational strategyen
dc.subjectUSAen
dc.subjectEUen
dc.subjectAl Qaedaen
dc.subject9/11en
dc.subjectwaren
dc.subjectIraqen
dc.subjectAvganistanen
dc.subjectPatriot Acten
dc.subjectHomeland Securityen
dc.titleAmerička nacionalna strategija za borbu protiv terorizma na početku XXI vekasr
dc.title.alternativeThe U.S. national strategy for combating terrorism at the beginning of the XXI centuryen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСимић, Драган Р.; Милашиновић, Радомир; Симеуновић, Драган; Никодиновић, Никша;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22999/IzvestajKomisije16028.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22998/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22999/IzvestajKomisije16028.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22998/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9358


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record