Show simple item record

Impact of agro-ecological and soil covitions of Podunavlje and Posavina on morphological and productive properties of khorasan wheat and prospects of its introduction to Libya

dc.contributor.advisorJanković, Snežana
dc.contributor.otherĐorđević-Milošević, Suzana
dc.contributor.otherStanković, Slađan
dc.contributor.otherRakić, Sveto
dc.creatorAlkhammas, Ayiman Omar
dc.date.accessioned2018-03-27T10:15:12Z
dc.date.available2018-03-27T10:15:12Z
dc.date.available2020-07-04T13:15:38Z
dc.date.issued2018-02-13
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9286
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/42808-uticaj-agroekoloskih-i-zemljisnih-uslova-podunavlja-i-posavine-na-morfoloske-i-proizvodne-osobine-korasan-psenice-i-mogucnost-introdukcije-u-libijisr
dc.description.abstractProučavan je uticaj agroekoloških i zemljišnih uslova Podunavlja i Posavine na morfološke i proizvodne osobine korasan pšenice (populacija belog osja) i mogućnost introdukcije u Libiji. Ispitivanja su izvedena u dve godine (2015. i 2016). Poljski ogledi su izvedeni po metodi slučajnog blok sistema na dva tipa zemljišta (černozem i ritska crnica) i u dve, meteorološki različite godine. Uz povećane količine NPK mineralnih hraniva, korišćene u dopunskoj ishrani biljaka, proučena su variranja morfoloških i produktivnih osobina, odnosno komponenti prinosa zrna. Pre postavljanja ogleda urađene su laboratorijske analize agrohemijskih i fizičkih osobina zemljišta, a u periodu od setve do žetve korasan pšenice, proučeni su meteorološki podaci koji imaju najveći uticaj na rastenje i razviće ove biljne vrste. Merenja pokazatelja morfoloških osobina urađena su neposredno na uzorcima, a pokazatelji produktivnosti i žetveni indeks posle prosušivanja glavnog i sporednih proizvoda. U laboratoriji za farmakognoziju određeni su količina skroba, ukupnih proteina, celuloza, ukupnih lipida, mineralnih soli, količina vode u suvoj supstanci i izračunate su vrednosti BEM. Dobijeni rezultati pokazali su da se korasan pšenica može uspešno introdukovati u poljoprivredna područja Podunavlja i Posavine, iako su proučavani tretmani, nekontrolisani (agroekološki i zemljišni uslovi) i kontrolisani (NPK hraniva) ispoljili statistički značajna variranja morfoloških i produktivnih osobina ovog pravog žita. U celini, na morfološke i produktivne osobine, kao i na komponente prinosa, najveći uticaj ispoljila je dopunska ishrana biljaka što pokazuje dobar genetički potencijal proučavane populacije, kao sorte podesne za gajenje, ali i za dalji oplemenjivački rad. U interakciji sa zemljišnim i vremenskim uslovima potvrđene su dobre proizvodne osobine korasan pšenice koju bi u Srbiji trebalo uvrstiti u redovnu komercijalnu proizvodnju. Najveći uticaj dopunske ishrane biljaka ispoljen je u procentualnom učešću BEM, gde su zrna korasan pšenice u kontroli imala dvostruko manje ovih jedinjenja. Analiza ukupnih količina polifenola i antioksidativne vrednosti zrna korasan pšenice pokazala je da je njeno zrno veće upotrebne vrednosti u poređenju sa zrnima drugih vrsta roda Triticum. Primenom EPIC modela (Erosion Productivity Impact Calculator) procenjena je mogućnost introdukcije ove vrste u tri najvažnija poljoprivredna područja Libije. Izborom najpodesnije tehnologije proizvodnje korasan pšenica mogla bi se gajiti u ovim područjima kao ozimi ili fakultativno-ozimi usev. Uvođenjem ove vrste u ratarsku proizvodnju farmeri bi, dobijanjem zrna povećane nutritivne vrednosti, smanjili ulaganja u gajenju korasan pšenice koja u svetu postaje sve značajnija sirovina za proizvodnju funkcionalne hrane.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију (ФУТУРА)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет Сингидунумsr
dc.subjectkorasan pšenicasr
dc.subjectagroekološki i zemljišni uslovisr
dc.subjectNPK hranivasr
dc.subjectmorfološke i produktivne osobinesr
dc.subject.classificationZaštita životne sredinesr
dc.titleUticaj agroekoloških i zemljišnih uslova Podunavlja i Posavine na morfološke i proizvodne osobine korasan pšenice i mogućnost introdukcije u Libijisr
dc.title.alternativeImpact of agro-ecological and soil covitions of Podunavlje and Posavina on morphological and productive properties of khorasan wheat and prospects of its introduction to Libyaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractЈанковић, Снежана; Ђорђевић-Милошевић, Сузана; Станковић, Слађан; Ракић, Свето; Aлкхаммас, Ayиман Омар; Утицај агроеколошких и земљишних услова Подунавља и Посавине на морфолошке и производне особине корасан пшенице и могућност интродукције у Либији; Утицај агроеколошких и земљишних услова Подунавља и Посавине на морфолошке и производне особине корасан пшенице и могућност интродукције у Либији;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60361/bitstream_60361.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60362/bitstream_60362.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9286


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record