Show simple item record

Application of scoring systems in assessment of critically ill patients in different phases of treatment

dc.contributor.advisorТрпковић, Слађана
dc.creatorСекулић, Ана Д.
dc.date.accessioned2018-01-09T10:18:42Z
dc.date.available2018-01-09T10:18:42Z
dc.date.available2020-07-04T13:46:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9093
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractЦИЉ РАДА: Циљ ове докторске дисертације је да испита и покаже који је од најчешће примењиваних бодовних система у процени критично оболелих најбоље применљив и најједноставнији у нашим условима, најобјективнији у процени актуелног општег стања, процени дужине лечења, процени појаве компликација, процени смртности као и процени преживљавања и степену опоравка. МЕТОДОЛОГИЈА: Испитивање је спроведено као проспективна студија. у Клиничко болничком центру Бежанијска Коса у Београду. Испитивање је спроводено у неколико фаза: у пријемној амбуланти болнице, на пријему и у току боравка болесника у ЈИЛ. Код болесника који су били подвргнути хируршкој интервенцији бодовање је спроведено преоперативно и непосредно постоперативно. РЕЗУЛТАТИ: Болесници код којих је дошло до смртног исхода били су статситички значајно старије животне доби. Сепса као компликације је статистички значајно учесталија код пацијената који су имали пријемну дијагнозу - Peritonitis acuta (52,9%). У процени предвиђеног морталитета на пријему у ЈИЛ највећи значај има одређивање SAPS II и APACHE II- Најбољу калибрацију је имао SOFA одређиван 7-ог данa (0.85) и APACHE II (3.05). Нумеричко бодовни ситем са најбољом дискриминацијом између пацијената са смртним исходом и пацијената који су преживели је SOFА7д, АUROC (0.981). Пацијенти који су завршили смртним исходом просечно су провели у ЈИЛ 6,96 дана а преживели пацијенти 7,85 дана. Вредност POSSUM бодовног система одређиваног преоперативно статистички је значајна у односу на коначни исход, појаву компликација и пријемну хируршку дијагнозу. ЗАКЉУЧАК: Примена одређених бодовних система у различитим фазама лечења има значаја у процени предвиђања морталитета критично оболелих болесника.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectЈединица интензивног лечењаsr
dc.subjectкритични болеснициsr
dc.subjectбодовни системиsr
dc.subjectAPACHEsr
dc.subjectSAPSsr
dc.subjectMPMsr
dc.subjectSOFAsr
dc.titleПримена нумеричко бодовних система у процени критично оболелих пацијената у различитим фазама лечењаsr
dc.title.alternativeApplication of scoring systems in assessment of critically ill patients in different phases of treatmenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NDsr
dcterms.abstractTrpković, Slađana; Sekulić, Ana D.; Primena numeričko bodovnih sistema u proceni kritično obolelih pacijenata u različitim fazama lečenja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60687/ana_sekulic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60688/izvestaj_ana_sekulic.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60687/ana_sekulic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60688/izvestaj_ana_sekulic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9093


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record