Show simple item record

Contrastive analysis of collocations of nouns which denote human beings in English and Serbian

dc.contributor.advisorPolovina, Vesna
dc.contributor.otherPanić-Cerovski, Natalija
dc.contributor.otherKašić, Zorka
dc.contributor.otherNikolić, Melina
dc.creatorJevrić, Tamara
dc.date.accessioned2017-12-25T12:00:49Z
dc.date.available2017-12-25T12:00:49Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:44Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9060
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5515
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16914/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49642767
dc.description.abstractЦиљ истраживања предложеног рада је контрастирање колокација са именицама које означавају људска бића у енглеском и српском језику, ради утрђивања фреквентности колоката и њихове улоге у значењу речи. Циљ нам је, такође, да на основу контрастирања колокација утврдимо сличности и разлике које се у тим језицима јављају. Методолошки приступ у овом раду одређен је предметом и циљем истраживања, и обухвата неколико различитих приступа. Пошто основу рада представља анализа колокација са именицама које означавају људска бића у енглеском и српском језику, истраживање је засновано на колокацијској анализи, употреби корпусне лингвистике као методе (Лич, 1992: 105) и контрастивној анализи енглеског и српског језика. Истраживање је спроведено на корпусу који обухвата Британски национални корпус (British National Corpus), Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners (2001), Корпус савременог српског језика на Математичком факултету Универзитета у Београду и Речник српскохрватскога књижевног језика 1-6 (1967, 1971, 1973, 1976)...sr
dc.description.abstractThe aim of this research is to contrast collocations with nouns which denote human beings in English and Serbian in order to determine frequent collocates and their role in word meaning. Based on the contrasting of collocations, the aim is also to determine the similarities and differences in the aforementioned languages. The methodology in this study is determined by the aim and subject of the research, and it encompasses several different approaches. Since the basis of the research is an analysis of collocation with nouns which denote human beings in English and Serbian, the research is based on the collocational analysis, the employment of corpus linguistics as a methodology (Leech, 1992: 105), and the contrastive analysis of English and Serbian languages. The research was conducted on a corpus which encompassed the British National Corpus, Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners (2001), the Corpus of Contemporary Serbian of the Faculty of Mathematics, Belgrade University, and the Dictionary of Serbo-Croatian literary language 1-6 (1967, 1971, 1973, 1976)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectколокацијеsr
dc.subjectcollocationsen
dc.subjectnouns which denote human beingsen
dc.subjectEnglishen
dc.subjectSerbianen
dc.subjectcorpus linguisticsen
dc.subjectcontrastive analysisen
dc.subjectименице које означавају људска бићаsr
dc.subjectенглески језикsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectкорпусна лингвистикаsr
dc.subjectконтрастивна анализаsr
dc.titleКонтрастивна анализа колокација са именицама које означавају људска бића у енглеском и српском језикуsr
dc.title.alternativeContrastive analysis of collocations of nouns which denote human beings in English and Serbianen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПоловина, Весна; Панић-Церовски, Наталија; Кашић, Зорка; Николић, Мелина; Јеврић, Тамара; Kontrastivna analiza kolokacija sa imenicama koje označavaju ljudska bića u engleskom i srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28933/IzvestajKomisije15459.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28932/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28933/IzvestajKomisije15459.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28932/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_9060


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record