Show simple item record

Functional-semantic field of perfect in Russian and Serbian languages ; Функционально-семантическое поле перфектности в русском и сербском языках

dc.contributor.advisorPopović, Ljudmila
dc.creatorStojanović, Stefan B.
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:20Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:20Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:34Z
dc.date.issued2017-09-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9032
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5494
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16884/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49654543
dc.description.abstractОва дисертација представља истраживање граматичког значења перфектности у руском и српском језику. Под перфектношћу подразумевамо значење које упућује на ситуацију у прошлости која се посматра из садашњости. Перфектност разматрамо одвојено од резултативности, коју сматрамо посебним граматичким значењем. Под перфектношћу подразумевамо све типове перфектности који се обично издвајају у литератури посвећеној лингвистичкој типологији...sr
dc.description.abstractНастоящая диссертация представляет собой исследование грамматического значения перфектности в русском и сербском языках. Под перфектностью мы подразумеваем значение, указывающее на ситуацию в прошлом, наблюдаемую из настоящего момента. Перфектность была исследована нами отдельно от результативности, которую мы считаем отдельным грамматическим значением Под перфектностью мы подразумеваем все типы перфектности, обычно выделяемые в работах по лингвистической типологии...ru
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectперфектностsr
dc.subjectперфектностьen
dc.subjectрезултативностsr
dc.subjectперфектsr
dc.subjectглаголsr
dc.subjectруски језикsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectсинтакса глаголаsr
dc.subjectфункционална граматикаsr
dc.subjectрезултативностьen
dc.subjectперфектen
dc.subjectглаголen
dc.subjectрусский языкen
dc.subjectсербский языкen
dc.subjectсинтаксис глаголаen
dc.subjectфункциональная грамматикаen
dc.titleФункционално-семантичко поље перфектности у руском и српском језикуsr
dc.title.alternativeFunctional-semantic field of perfect in Russian and Serbian languages ; Функционально-семантическое поле перфектности в русском и сербском языкахen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПоповић, Људмила; Стојановић, Стефан Б.; Funkcionalno-semantičko polje perfektnosti u ruskom i srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28883/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28884/IzvestajKomisije15407.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record