Show simple item record

L'oeuvre dramatique de Ljubomir Simovic dans le contexte de la litterature serbe moderne ; Ljubomir Simović's plays in the context of contemporary Serbian literature ; Драматическое дело Любомира Симовича в контексте савременной сербской литературы

dc.contributor.advisorMikić, Radivoje
dc.creatorEkmečić, Livija
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:15Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:15Z
dc.date.available2020-07-03T10:10:14Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9021
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5477
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16864/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49636879
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији настојали смо да осветлимо драме Љубомира Симовића и да детаљном анализом укажемо на особености све четири драме. У намери да пружимо што обухватнију анализу, анализу сваке драме смо започели тражећи одговор на питање: ком жанру припада драма. Симовић је у три од четири драме укључио елементе различитих драмских жанрова и на тај начин створио особени жанровски хибрид. Четврта Симовићева драма „Бој на Косову” може се сврстати у конкретан драмски жанр Ŕ историјску драму. Полазећи од жанровског одређења, која сматрамо кључем у анализи драмскога текста, без обзира на то што се у драмама друге половине двадесетога века тешко може говорити о конкретној припадности дела једном драмском жанру, настојали смо да анализирамо све драмске елементе који Симовићеву драматургију чине особеном. Том приликом смо дали и естетички суд о свакој појединачној Симовићевој драми. Тежећи да драмско дело Љубомира Симовића осветлимо у контексту превасходно српске драмске књижевности резултате до којих смо дошли током анализа појединачних драма упоредили смо са истим или сличним елементима који се јављају у драмама других писаца. Када је реч о писцима са чијим смо делом самеравали Симовићев драмски рад, у анализу су укључене драме писаца који већ имају своје место у српској драмској књижевности друге половине двадесетога века и за које критика једногласно сматра да чине сам врх српске драмске књижевности.sr
dc.description.abstractThis PhD thesis tries to shed light on Ljubomir Simović's plays by giving a detailed analysis of his four plays and pointing to their distinctive qualities. In an attempt to give a thorough analysis of each of his four plays, the effort is made to determine their genre. Simović included the elements of different dramatic genres in the three of his four plays and in that way he created a particular hybrid genre. His fourth play “The Battle of Kosovo“ belongs to the genre of history play. Identifying the genre of plays is considered to be a key element in the analysis of a dramatic text. Although it is difficult to determine the exact genre of the plays of the second half of the 20th century, here, the effort is made to analyse all dramatic elements which make Simović's dramaturgy unique. At the same time, an aesthetic judgement is passed on every one of Simović's plays. As this thesis tends to shed light on Ljubomir Simović's plays primarily in the context of Serbian drama, the results of the analysis of each and every one of his plays are compared with the same or similar elements found in the plays written by other playwrights. The selection of the playwrights to be compared with Simović is done in line with the following criteria: these are the playwrights who have already earned a place in Serbian drama of the second half of the 20th century and these are the playwrights whose work is held in high regard by critics.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЉ. Симовићsr
dc.subjectLj. Simovićen
dc.subjectplaysen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectgenreen
dc.subjectcontemporary Serbian dramaen
dc.subjectB. Mihajlovićen
dc.subjectD. Mihailovićen
dc.subjectA. Popovićen
dc.subjectD. Kovaĉevićen
dc.subjectдрамеsr
dc.subjectанализаsr
dc.subjectжанрsr
dc.subjectсавремена српска драмаsr
dc.subjectБ. Михајловићsr
dc.subjectД. Михаиловићsr
dc.subjectА. Поповић и Д. Ковачевићsr
dc.titleДрамско дело Љубомира Симовића у контексту савремене српске књижевностиsr
dc.title.alternativeL'oeuvre dramatique de Ljubomir Simovic dans le contexte de la litterature serbe moderne ; Ljubomir Simović's plays in the context of contemporary Serbian literature ; Драматическое дело Любомира Симовича в контексте савременной сербской литературыen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМикић, Радивоје; Екмечић, Ливија; Dramsko delo Ljubomira Simovića u kontekstu savremene srpske književnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28800/IzvestajKomisije15372.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28799/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record