Show simple item record

Cultural routes and improvement of conservation and presentation of medieval sacral heritage in Serbia

dc.contributor.advisorRoter-Blagojević, Mirjana
dc.contributor.otherRoter-Blagojević, Mirjana
dc.contributor.otherStupar, Aleksandra
dc.contributor.otherStevović, Ivan
dc.contributor.otherPeno, Vesna
dc.creatorObradović, Marija.
dc.date.accessioned2017-12-12T15:44:50Z
dc.date.available2017-12-12T15:44:50Z
dc.date.available2020-07-02T16:23:11Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5399
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8934
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16768/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513198737
dc.description.abstractОсновна научна област овог рада је историја и теорија архитектуре и проучавање заштите грађевинског наслеђа. С обзиром на научну област, главни проблем проучавања се односи на недостатак јаснијих тумачења одређених питања везаних за моравску архитектуру, а самим тим и неусклађеност постојећих приступа заштите и презентације са новим приступом у сагледавању корпуса домаћег средњовњковног сакралног наслеђа у оквиру ширег тзв. византијског света и путева културе...sr
dc.description.abstractThe main scientific field of the doctoral thesis is History and theory of architecture and the study and protection of architectural heritage. in accordance to the main field of research refers to the lack of clearer interpretation of some questions regarding Morava architecture, and therefore inconsistency of existing approaches to conservation and presentation with the new approach consideration of corpus of Serbiaan domestic medieval religious heritage within the so-called Bysantine word and culture routes...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкултурно наслеђеsr
dc.subjectcultural heritageen
dc.subjectcultural routesen
dc.subjectmedieval Morava architectureen
dc.subjectпутеви културеsr
dc.subjectморавска средњовековна архитектураsr
dc.titleПутеви културе и унапређења заштите и презентације средњовековног сакралног наслеђа у Србијиsr
dc.title.alternativeCultural routes and improvement of conservation and presentation of medieval sacral heritage in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractРотер-Благојевић, Мирјана; Ротер-Благојевић, Мирјана; Ступар, Aлександра; Стевовић, Иван; Пено, Весна; Обрадовић, Марија.; Putevi kulture i unapređenja zaštite i prezentacije srednjovekovnog sakralnog nasleđa u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/530/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/531/IzvestajKomisije15270.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record