Show simple item record

dc.contributor.advisorИлић, Саша
dc.creatorРадосављевић, Драгана
dc.date.accessioned2017-11-22T11:45:28Z
dc.date.available2017-11-22T11:45:28Z
dc.date.available2020-07-04T13:51:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8904
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractИстраживање података као мултидисциплинарно поље информатике које се бави откривањем знања у подацима је идеално за примену у научним истраживањима. У оквиру овог рада приказани су резултати моделовања кинетике хидро- дестилације етарског уља. Главни циљ овог моделовања је заправо креирање математичког модела (облика једначине) који добро описује мерену промену издвојене количине етарског уља у току времена. У раду је развијен нови полиномно-логаритамски модел чији се параметри (коефицијенти) могу оптимизовати за сваки конкретни узорак и при томе се постиже боље слагање са експерименталним – мереним вредностима у односу на постојеће општеприхваћене кинетичке моделе овог процеса. У досадашњим истраживањима, потенцијално укупна количина издвојеног етарског уља није могла да се одреди. У свим досадашњим резултатима за вредност потенцијално укупне количине узимана је последња измерена вредност у солидно великом временском тренутку. Предложени модел кинетике хидродестилације у раду омогућава и одређивање ове величине по први пут на основу експериментално измерених вредности издвојене количине етарског уља у почетном делу процеса хидродестилације. Експериментални резултати издвојене количине уља у великом временском интервалу се прилично тачно поклапају са израчунатим вредностима помоћу развијеног модела чиме се омогућава рано утврђивање потенцијално укупне количине етарског уља које се може издвојити из биљног материјала. Како је процес хидродестилације скуп, у раду је развијен и алгоритам и софтвер за процену економске исплативости издвајања етарског уља у односу на утрошено време и ресурсе. Овако дефинисан софтвер може послужити као алат у процесу планирања хидродестилације у индустрији. Приликом сакупљања узорака за обраду биљног материјала који је коришћен за моделовање, сваки узорак је описан одговарајућим карактеристикама (атрибутима). У раду су пронађене и везе између атрибута које се на први поглед нису уочавале применом различитих поступака класификације и те везе су детаљно описане.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectистраживање податакаsr
dc.subjectпредикцијаsr
dc.subjectкинетика хидро- дестилацијеsr
dc.subjectиздвајање етарског уљаsr
dc.subjectрегресијаsr
dc.subjectкласификацијаsr
dc.titleКоришћење метода истраживања података за одређивање математичког модела кинетике технолошких процеса и препознавање карактеристика узоракаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractIlić, Saša; Radosavljević, Dragana; Korišćenje metoda istraživanja podataka za određivanje matematičkog modela kinetike tehnoloških procesa i prepoznavanje karakteristika uzoraka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61191/dragana_radosavljevic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61192/izvestaj_dragana_radosavljevic.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record