Show simple item record

Dubrovačke studije Dragoljuba Pavlovića

dc.contributor.otherTomin, Svetlana
dc.contributor.otherKaranović, Zoja
dc.contributor.otherArsić, Irena
dc.creatorВарница, Невена
dc.date.accessioned2017-11-17T15:29:42Z
dc.date.available2017-11-17T15:29:42Z
dc.date.available2020-07-03T14:24:19Z
dc.date.issued2014-09-19
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8891
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija140291430421553.pdf?controlNumber=(BISIS)87867&fileName=140291430421553.pdf&id=2254&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=87867&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140291439871077.pdf?controlNumber=(BISIS)87867&fileName=140291439871077.pdf&id=2255&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ овом раду пажња је усмерена на истраживање и анализу различитих текстова српског књижевног историчара Драгољуба Павловића. Kaко до сада није написана ни једна монографска публикација о њему, ова теза представља покушај да се његова делатност на тлу дубровачке књижевности прикаже у целини. Анализиране су и интерпретиране његове студије о дубровачким писцима ренесансе и барока, приређена дела Марина Држића и Ивана Гундулића, антологије дубровачке поезије и текстови о различитим литерарним и културолошким појавама које се сада сагледавају у ширем, како друштвеноисторијском, тако и књижевнотеоријском контексту.sr
dc.description.abstractU ovom radu pažnja je usmerena na istraživanje i analizu različitih tekstova srpskog književnog istoričara Dragoljuba Pavlovića. Kako do sada nije napisana ni jedna monografska publikacija o njemu, ova teza predstavlja pokušaj da se njegova delatnost na tlu dubrovačke književnosti prikaže u celini. Analizirane su i interpretirane njegove studije o dubrovačkim piscima renesanse i baroka, priređena dela Marina Držića i Ivana Gundulića, antologije dubrovačke poezije i tekstovi o različitim literarnim i kulturološkim pojavama koje se sada sagledavaju u širem, kako društvenoistorijskom, tako i književnoteorijskom kontekstu.sr
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the literary-historical work of Dragoljub Pavlović and his significant contributions to the study of Dubrovnik literature. The entire body of his scientific research has not been looked into in its entirety until now, nor were his valuable scientific findings in this area systematized before. In this paper, we used primary literature which includes studies, essays, reviews and short texts related to Dubrovnik literature. The papers of other researchers of the Dubrovnik literature, dealing with the same writers or other phenomena that he studied, were also used; as well as the papers that in any way have direct connection with the work of Dragoljub Pavlović.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectДрагољуб Павловићsr
dc.subjectDragoljub Pavlovićsr
dc.subjectDragoljub Pavlovićen
dc.subjectDubrovniken
dc.subjectRenaissanceen
dc.subjectBaroqueen
dc.subjectpoetryen
dc.subjectdramaen
dc.subjectanthologiesen
dc.subjectliterature studiesen
dc.subjectДубровникsr
dc.subjectисторија књижевностиsr
dc.subjectренесансаsr
dc.subjectбарокsr
dc.subjectпoeзијаsr
dc.subjectдрамаsr
dc.subjectантологијеsr
dc.subjectстудијеsr
dc.subjectDubrovniksr
dc.subjectistorija književnostisr
dc.subjectrenesansasr
dc.subjectbaroksr
dc.subjectpoezijasr
dc.subjectdramasr
dc.subjectantologijesr
dc.subjectstudijesr
dc.titleДубровачке студије Драгољуба Павловићаsr
dc.title.alternativeDubrovačke studije Dragoljuba Pavlovićasr
dc.title.alternativeThe studies of Dubrovnik literature byDragoljub Pavlovićen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractТомин, Светлана; Карановић, Зоја; Aрсић, Ирена; Varnica, Nevena; Dubrovačke studije Dragoljuba Pavlovića;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46279/Disertacija15107.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46280/IzvestajKomisije15107.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46280/IzvestajKomisije15107.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46279/Disertacija15107.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8891


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record