Show simple item record

The relationship between economic growth and subjective well-being-reassesing the Easterlin paradox in the case of economic developed societies

dc.contributor.advisorVuletić, Vladimir
dc.contributor.otherCvejić, Slobodan
dc.contributor.otherPopadić, Dragan
dc.contributor.otherArandarenko, Mihail
dc.creatorMentus, Vladimir S.
dc.date.accessioned2017-11-16T12:58:27Z
dc.date.available2017-11-16T12:58:27Z
dc.date.available2020-07-03T09:53:48Z
dc.date.issued2017-07-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5341
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8868
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16607/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=528825751
dc.description.abstractУ дисертацији се разматра повезаност између економског раста и промена субјективног благостања популација економски развијених земаља. Конкретније, првенствено се врши преиспитивање тзв. Истерлиновог парадокса, односно тезе да економски раст и промене субјективног благостања популација дугорочно нису повезани.Основном анализом обухваћено је по четрнаест развијених европских земаља у периодима, са једне стране, од 2002. до 2014. и, са друге стране, од 1990. до 2008. године.sr
dc.description.abstractIn this doctoral thesis, the relationship between economic growth and changes in subjective well-being of populations in economically developed countries is examined. More specifically, the Easterlin paradox has been reassessed, i.e. the view that economic growth and changes of subjective well-being of populations are not related in the long term. Analysis includes fourteen developed European countries within periods 2000-2014 on the one hand, and 1990 to 2008 on the other.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectsubjektivno blagostanjesr
dc.subjectsubjective well-beingen
dc.subjectekonomski rastsr
dc.subjectIsterlinov paradokssr
dc.subjectekonomski razvijena društvasr
dc.subjecteconomic growthen
dc.subjectEasterlin paradoxen
dc.subjecteconomically developed societiesen
dc.titleПовезаност економског раста и субјективног благостањаsr
dc.title.alternativeThe relationship between economic growth and subjective well-being-reassesing the Easterlin paradox in the case of economic developed societiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВулетић, Владимир; Цвејић, Слободан; Попадић, Драган; Aрандаренко, Михаил; Ментус, Владимир С.; Povezanost ekonomskog rasta i subjektivnog blagostanja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25437/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25438/IzvestajKomisije15065.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25437/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25438/IzvestajKomisije15065.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8868


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record