Show simple item record

dc.contributor.advisorProle, Dragan
dc.contributor.otherPopović, Una
dc.contributor.otherBojanić, Petar
dc.contributor.otherProle, Dragan
dc.creatorLošonc, Mark
dc.date.accessioned2017-11-06T10:46:59Z
dc.date.available2017-11-06T10:46:59Z
dc.date.available2020-07-03T14:24:33Z
dc.date.issued2017-06-28
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija149863164036829.pdf?controlNumber=(BISIS)104816&fileName=149863164036829.pdf&id=10096&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8830
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104816&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije149863165208386.pdf?controlNumber=(BISIS)104816&fileName=149863165208386.pdf&id=10098&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractPredmet istraživanja određen je kao pojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji. Polazna tačka je tvrdnja prema kojoj se filozofije temporalnosti kolebaju između strategija atemporalizacije i redukcije vremenitosti na nešto unutarvremensko. Ta aporetična logika se rekonstruiše u Bergsonovim delima, sa posebnim osvrtom na Ogled o neposrednim činjenicama svesti, Materiju i pamćenje, Stvaralačku evoluciju, Trajanje i simultanost i Dva izvora morala i religije, odnosno u Huserlovim delima, naročito u Predavanjima o fenomenologiji unutrašnje vremenske svesti, Bernau manuskriptima i C-manuskriptima. Ovaj rad se fokusira na glavne konceptualne dileme i teškoće, ne zanemarujući pritom komparativnu perspektivu, odnosno istorijsko-filološku analizu o razvoju pojedinih termina. U kontekstu Bergsonove filozofije se posebna pažnja posvećuje problemu kvalitativnog mnoštva, neposrednosti apsoluta, pojmu kretanja i prostora, kritici simbolizacije, odnosno Kantovoj filozofiji. Zatim se analiziraju različite dimenzije trajanja, naime, sadašnjost kao pragmatična aktuelnost, virtuelna prošlost po sebi i nepredvidiva, kreativna budućnost. Bergsonova filozofija trajanja je ujedno predstavljena i kao filozofija života, odnosno kao kritika teorije relativnosti. Na kraju se prikazuju Hajdegerove i Romanove – u velikoj meri jednostrane i neopravdane – kritike na račun Bergsonovog shvatanja temporalnosti, kao i etičke, religijske i društvene posledice pojma tranjanja. Naredno poglavlje se fokusira na Huserlovu filozofiju vremena, imajući u vidu specifičnosti fenomenološke pojmovne strategije, te način na koji ona tematizuje razliku između konstitutivnih slojeva i konstituisanih sadržaja vremenitosti. Zatim se pomenuta razlika interpretira kao razmak između prautiska, retencionalnosti i protencionalnosti kao struktuirajuće funkcije i kao temporalizovane datosti. Rad se usredsređuje i na Huserlovu kritiku Brentanove teorije vremena, na problem objektivnog vremena i prostornosti, zatim na teškoću sheme zahvatanja i sadržaja zahvata. Apsolutna vremenitost, metafore toka i strujanja, odnosno dilema osadašnjenja se analiziraju ne gubeći iz vida Huserlovu samokritiku i način na koji je revidirao svoje stavove. Na kraju, Merlo-Ponti, Anri, Frank i Levinas su izdvojeni kao interpretatori Huserlove fenomenologije vremena čije kritike mogu biti plodne i u pogledu savremene filozofije vremena, ali koje nose sa sobom opasnost redukcije vremenitosti na nešto unutarvremensko.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPovest filozofije vremenasr
dc.subjectBergsonsr
dc.subjectHuserlsr
dc.subjecttrajanjesr
dc.subjectfenomenologijasr
dc.titlePojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofijisr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractПроле, Драган; Поповић, Уна; Бојанић, Петар; Проле, Драган; Лошонц, Марк; Појам времена у Бергсоновој и Хусерловој филозофији; Појам времена у Бергсоновој и Хусерловој филозофији;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46355/Disertacija14995.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46355/Disertacija14995.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46356/IzvestajKomisije14995.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46356/IzvestajKomisije14995.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8830


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record