Show simple item record

Petar II Petrović Njegoš in Serbian critical thinking in the 20th century (Nikolaj Velimirović, Isidora Sekulić, Ivo Andrić and Milovan Đilas) ; Пётр II Петрович Негош в сербской критической мысли ХХ века (Николая Велимировича, Исидоры Секулич и Милована Джиласа)

dc.contributor.advisorNestorović, Zorica
dc.contributor.otherLompar, Milo
dc.contributor.otherNenin, Milivoj
dc.creatorAdamović, Snežana Lj.
dc.date.accessioned2017-11-02T12:30:08Z
dc.date.available2017-11-02T12:30:08Z
dc.date.available2020-07-03T10:09:00Z
dc.date.issued2016-07-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8786
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5323
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16557/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48151823
dc.description.abstractЦиљ овог истраживања јесте сагледавање разноликих видова проучавања живота и дела Владике Петра II Петровића Његоша из угла Николаја Велимировића, Исидоре Секулић, Ива Андрића и Милована Ђиласа. Применом књижевно-теоријских, књижевно-историјских, теолошко-апологетских, антрополошких метода уз ослањање на сазнања из историје, географије, социологије, психологије, теологије, настојали смо да на основу анализовања четири најважнија или најинтригантнија (по нама) његошолога из, да кажемо прве половине XX века, склопимо један вишедимензионални антрополошки увид у личност и дело Његошево. У овом раду полазимо од главне хипотезе да је Његошево дело аутохтоно, вишеслојно и универзално, те се његово тумачење (у смислу „отвореног дела“ по постулатима Умберта Ека), чини једнако изазовним за различите ауторе, епохе и друштвене конотације...sr
dc.description.abstractThe aim of this research is to perceive different aspects of studying the life and works of Prince-Bishop Petar II Petrović-Njegoš from the point of view of Nikolaj Velimirović, Isidora Sekulić, Ivo Andrić and Milovan Đilas. Applying the literary-theoretical, literary-historical, theological-apologetic and anthropological methods, together with the knowledge of history, geography, sociology, psychology, theology, we analysed four most important and most intriguing (according to us) authors who write about Njegoš from the first half of the 20th century and in that way have a multidimensional anthropological insight into the personality and works of Njegoš...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпоезијаsr
dc.subjectpoetryen
dc.subjectфилософијаsr
dc.subjectрелигијаsr
dc.subjectприродаsr
dc.subjectживотsr
dc.subjectсмртsr
dc.subjectмолитваsr
dc.subjectвладавинаsr
dc.subjectсветлостsr
dc.subjectтамаsr
dc.subjectсвесветијеsr
dc.subjectphilosophyen
dc.subjectreligionen
dc.subjectnatureen
dc.subjectlifeen
dc.subjectdeathen
dc.subjectprayeren
dc.subjectreignen
dc.subjectlighten
dc.subjectdarknessen
dc.subjectсвесветијеen
dc.titleПетар II Петровић Његош у српској критичкој мисли XX века (Николаја Велимировића, Исидоре Секулић, Ива Андрића и Милована Ђиласа)sr
dc.title.alternativePetar II Petrović Njegoš in Serbian critical thinking in the 20th century (Nikolaj Velimirović, Isidora Sekulić, Ivo Andrić and Milovan Đilas) ; Пётр II Петрович Негош в сербской критической мысли ХХ века (Николая Велимировича, Исидоры Секулич и Милована Джиласа)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНесторовић, Зорица; Ломпар, Мило; Ненин, Миливој; Aдамовић, Снежана Љ.; Petar II Petrović Njegoš u srpskoj kritičkoj misli XX veka (Nikolaja Velimirovića, Isidore Sekulić, Iva Andrića i Milovana Đilasa);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28453/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28454/IzvestajKomisije14930.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record