Show simple item record

Design, synthesis, physicochemical and biological properties of ß-hydroxy-ß-arylalkanoic acid derivatives

dc.contributor.advisorBrborić, Jasmina
dc.contributor.otherDilber, Sanda
dc.contributor.otherVladimirov, Sote
dc.contributor.otherMilenković, Marina
dc.contributor.otherDobrić, Silva
dc.creatorSavić, Jelena S.
dc.date.accessioned2017-11-02T12:29:58Z
dc.date.available2017-11-02T12:29:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:48:43Z
dc.date.issued2017-09-15
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8783
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5319
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16553/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49496847
dc.description.abstractNesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) se koriste za ublažavanje simptoma akutne i hronične inflamacije već više od pedeset godina. Grupa NSAIL je veoma brojna i obuhvata različite hemijske strukture. Potreba za pronalaženjem novih NSAIL i dalje postoji jer neselektivni NSAIL često izazivaju neželjene gastrointestinalne efekte, a neki noviji selektivni lekovi se dovode u vezu sa ozbiljnim neželjenim kardiovaskularnim efektima. U ovoj disertaciji opisani su dizajniranje, sinteza, ispitivanje fizičko-hemijskih i bioloških osobina β-hidroksi-β-arilalkanskih kiselina. U doking studijama je ispitan uticaj α supstitucije jednom ili dvema metil grupama bočnog niza šest prethodno već sintetisanih β-hidroksi-β-arilalkanskih kiselina koje su derivati β-hidroksi-β- bifenilbuterne kiseline ili β-hidroksi-β,β-difenilpropionske kiseline na inhibiciju enzima ciklooksigenaze kao i na selektivnost prema izoformi ciklooksigenaza-2. Doking studijama je ispitan uticaj različitih supstituenata (nitro, trifluorometil, metil, metoksi, dimetilamino grupe i hlora) na benzenovom prstenu sedam derivata 3-hidroksi-3,3- difenilpropanske kiseline na inhibiciju i selektivnost prema COX-2 izoformi. Izračunate su molekulske zapremine za sva dokovana jedinjenja i utvrđeno je da ispunjavaju uslov da su za minimalno 15 Å3 veće od molekulske zapremine ibuprofena, što znači da su ove kiseline potencijalno selektivne za COX-2. Modifikovanom Reformatski reakcijom sintetisano je sedam derivata 3-hidroksi- 3,3-difenilpropanske kiseline. Tri planirana jedinjenja nije bilo moguće sintetisati na ovaj način, kao ni korišćenjem indijuma kao katalizatora, niti klasičnom Reformatski reakcijom. Modifikovana Reformatski reakcija se sastoji iz dve faze. U prvoj fazi se sintetišu α-bromo alkil 1-etoksiestri iz α-bromsirćetne kiseline i etilvinil etra...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Фармацеутски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectβ-hidroksi-β-arilalkanske kiselinesr
dc.subjectβ-hydroxy-β-arylalkanoic acidsen
dc.subjectReformatski reakcijasr
dc.subjectciklooksigenazasr
dc.subjectdokingsr
dc.subjectgastrointestinalna apsorpcijasr
dc.subjectPAMPAsr
dc.subjectBMCsr
dc.subjectQSRRsr
dc.subjectQSPRsr
dc.subjectoksidativni stressr
dc.subjectReformatsky reactionen
dc.subjectcyclooxygenaseen
dc.subjectdockingen
dc.subjectgastrointestinal absorptionen
dc.subjectPAMPAen
dc.subjectBMCen
dc.subjectQSRRen
dc.subjectQSPRen
dc.subjectoxidative stressen
dc.titleDizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke karakteristike ß-hidroksi-ß- arilalkanskih kiselinasr
dc.title.alternativeDesign, synthesis, physicochemical and biological properties of ß-hydroxy-ß-arylalkanoic acid derivativesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБрборић, Јасмина; Дилбер, Санда; Владимиров, Соте; Миленковић, Марина; Добрић, Силва; Савић, Јелена С.; Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке карактеристике ß-хидрокси-ß- арилалканских киселина; Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке карактеристике ß-хидрокси-ß- арилалканских киселина;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24607/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24608/IzvestajKomisije14926.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24607/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/24608/IzvestajKomisije14926.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8783


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record