Show simple item record

Multidisciplinary optimization model of special purpose aeronautical systems

dc.contributor.advisorSimonović, Aleksandar
dc.contributor.otherStupar, Slobodan
dc.contributor.otherGvozdenović, Slobodan
dc.creatorPajčin, Miroslav P.
dc.date.accessioned2017-11-02T12:28:35Z
dc.date.available2017-11-02T12:28:35Z
dc.date.available2020-07-03T08:43:39Z
dc.date.issued2017-07-20
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8770
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5315
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16542/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514857891
dc.description.abstractУ оквиру истраживања докторске тезе је развијен мултидисциплинарни оптимизациони модел ваздухопловних система посебне намене специјализованих ваздухопловних система који представљају најнапредније системе који садрже иновативна и технолошки најмодернија решења у поређењу са другим летелицама. Специјализовани ваздухопловни системи - ваздухопловни системи посебне намене могу се разматрати у ширем и ужем смислу тог појма, при чему је предмет истраживања тезе ограничен на ужи смисао овог појма односно на посебно прилагођене ваздухопловне платформе и њихове системе које имају за циљ остваривање одговарајуће атипичне функционалности при задатим - специфичним условима експлоатације. Проблем и предмет истраживања представља формирање оптимизационог модела који је по својој природи мултидисциплинаран и који је ограничен не само на технолошке аспекте пројектовања већ узима у обзир параметре и факторе од значаја за производњу, експлоатацију, одржавање, укупне трошкове, односно заокружују животни век сложених ваздухопловних система посебне намене.sr
dc.description.abstractThe scope of the research presented in this theses was focused on the multidisciplinary optimization model suitable for the advanced special purpose aeronautical systems development containing innovative and most contemporary solutions with the respect to the other aircraft. Specialized aeronautical systems, can be considered in the broader or narrower sense of the term, while the subject of this research has been focused on specially adopted aircraft platforms and systems with the specific task of achieving atypical functionality for given - specific operating conditions. Problem and subject of this research is focused on the optimization model forming that is by its nature multidisciplinary and which is not limited only on technological aspects of the design but contains other parameters and factors important for manufacturing, exploitation, maintenance, total expenses value, encircling lifetime of the complex special purpose aeronautical systems.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectметахеуристичке методеsr
dc.subjectMetaheuristic methodsen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectaircraften
dc.subjectоптимизацијаsr
dc.subjectваздухопловиsr
dc.titleМултидисциплинарни оптимизациони модел ваздухопловних система посебне наменеsr
dc.title.alternativeMultidisciplinary optimization model of special purpose aeronautical systemsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСимоновић, Aлександар; Ступар, Слободан; Гвозденовић, Слободан; Пајчин, Мирослав П.; Multidisciplinarni optimizacioni model vazduhoplovnih sistema posebne namene;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7746/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7747/IzvestajKomisije14922.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7746/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7747/IzvestajKomisije14922.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8770


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record