Show simple item record

Vibrations of composite wood-lightweight concrete floor structures caused by human action

dc.contributor.advisorProkić, Aleksandar
dc.contributor.otherProkić, Aleksandar
dc.contributor.otherBešević, Miroslav
dc.contributor.otherStojić, Dragoslav
dc.contributor.otherKočetov-Mišulić, Tatjana
dc.contributor.otherKukaras, Danijel
dc.creatorКозарић, Љиљана
dc.date.accessioned2017-10-30T14:37:20Z
dc.date.available2017-10-30T14:37:20Z
dc.date.available2020-07-03T13:20:48Z
dc.date.issued2016-09-21
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146589680504014.pdf?controlNumber=(BISIS)101215&fileName=146589680504014.pdf&id=5989&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8700
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101215&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14658935658519.pdf?controlNumber=(BISIS)101215&fileName=14658935658519.pdf&id=5987&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU ovom radu ispitano je dinamičko ponašanje spregnutih međuspratnih  konstrukcija tipa drvo-laki  beton  usled  svakodnevnih  ljudskih  aktivnosti.  Pri  sanaciji,  nadogradnji  i seizmičkom ojačanju objekata na postojeće drvene međuspratne konstrukcije najčešće se izlivaju betonske ploče koje se sprežu sa postojećom konstrukcijom. Beton u gornjoj ploči međuspratne konstrukcije povećava njenu krutost i time smanjuje  setljivost na dinamičku pobudu.  Potreba  da  se  smanji  dodatno  opterećenje  na  postojeće  temelje  konstrukcije, dovodi do sve češće upotrebe lakog betona pri sanaciji i rekonstrukciji objekata. NJegovom primenom povoljni efekti sprezanja ostaju očuvani, a prednosti u vidu smanjenja dodatne težine dolaze do izražaja. Međutim,  u  dostupnoj  literaturi,  podataka  o  dinamičkom  ponašanju  spregnutih međuspratnih konstrukcija izvedenih sa lakim betonima  malih zapreminskih masa nema, pa je cilj ovog rada bio da se ispitaju osnovne dinamičke  karakteristike drvenih međuspratnih konstrukcija saniranih lakim betonom raznih zapreminskih težina. Analizirano je  dinamičko ponašanje,  odnosno  sračunate  su  prve  tri  sopstvene  frekvencije  oscilovanja  četiri međuspratne  spregnute  konstrukcije  sa  identičnim  poprečnim  presecima  i  spojnim sredstvima,  ali  sa  različitom  klasom  zapreminske  mase  lakog  betona  u  gornjoj  betonskoj ploči.  Preliminarnim  laboratorijskim  ispitivanjem  relevantnih  svojstava  četiri  vrste  lakog betona,  monolitnog  drveta  i  spojnih  sredstava,  koja  su  se  koristila  pri  sprezanju  drveta  i lakog betona, dobijeni su potrebni ulazni podaci za numerička istraživanja. Za  potrebe  analitičkog  istraživanja  predložena  je  jednostavna  metoda  dinamičkog proračuna  sopstvenih  frekvencija  oscilovanja  elastično  spregnutih  konstrukcija.  Tačnost rezultata predloženog dinamičkog proračuna potvđena je  eksperimentalno, i poređenjem sa rezultatima programskog paketa Ansys.sr
dc.description.abstractThis  work  has  examines  dynamic  behavior  of  composite  wood-lightweight  concrete  floor structures  exposed  to  normal  everyday  human  activities.  In  a  case  of  restoration, renovation or seismic reinforcement, the most common approach is to pour concrete slabs onto  existing  wooden  floor  structures.  Concrete  in  the  upper  zone  of  floor  structure  is increasing its stiffness and thus reducing the dynamic excitation. In the attempt to reduce the  weight  on  the  existing  foundations,  lightweight  concrete  is  used  for  restoration  and renovation. Coupling effect remains undisturbed but added weight is   significantly reduced when lightweight concrete is used. However,  the  available  literature  does  not  provide  data  about  dynamic  behavior  of  the composite wood-lightweight concrete floor structures; therefore the goal of this research work  is  to  examine  the  characteristics  of  the  restored  wooden  structures  coupled  with lightweight concrete of the different specific weights. This research work analyzes dynamic behavior  that  included  first  three  frequencies  of  four  composite  floor  structures  with identical cross  sections and  connections,  but different specific weights  of the lightweight concrete  in  the  upper  layer  of  the  concrete  slab.  Preliminary  laboratory  testing  of  four different types of the lightweight concrete, wood and connections, yielded necessary data for the further numeric analysis. Simple  calculation  method  for  obtaining  mode  frequencies  of  the  partial  composite structures has been proposed, for the purpose of this analytical research. The accuracy of the  proposed  dynamic  model  has  been  confirmed  through  experimental  research  and compared up against the results from the Ansysen
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботицаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectvibracijesr
dc.subjectvibrationen
dc.subjectspregnuti nosačsr
dc.subjectdrvosr
dc.subjectlaki betonsr
dc.subjectmodul pomerljivostisr
dc.subjectcomposite beamen
dc.subjectwooden
dc.subjectlightweight concreteen
dc.subjectslip modulusen
dc.titleVibracije izazvane ljudskim delovanjem kod spregnutih međuspratnih konstrukcija tipa drvo – laki betonsr
dc.title.alternativeVibrations of composite wood-lightweight concrete floor structures caused by human actionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПрокић, Aлександар; Прокић, Aлександар; Бешевић, Мирослав; Стојић, Драгослав; Кочетов-Мишулић, Татјана; Кукарас, Данијел; Kozarić, Ljiljana; Вибрације изазване људским деловањем код спрегнутих међуспратних конструкција типа дрво – лаки бетон; Вибрације изазване људским деловањем код спрегнутих међуспратних конструкција типа дрво – лаки бетон;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33475/IzvestajKomisije13405.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33474/Disertacija13405.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record