Show simple item record

Methods of suicide attempts in inpatients with schizophrenia and affective disorders

dc.contributor.advisorНенадовић, Милутин М.
dc.creatorГрбић, Игор Б.
dc.date.accessioned2017-10-24T13:17:56Z
dc.date.available2017-10-24T13:17:56Z
dc.date.available2020-07-04T13:46:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8673
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractУвод: Начин покушаја суицида упућује на озбиљност предузетог чина и могућу суицидалну реализацију у будућности. Доступност и квалитет података о покушајима суицида су неопходни за успешну превенцију коначног суицида. Најчешћи ризик за суицид су душевне болести: схизофренија и афективни поремећаји. Одабрани начин покушаног суицида има предиктивни значај за психијатра као терапеута. Циљ: Основни циљ овог истраживања су анализа начина покушаног суицида и компарација начина покушаног суицида између истраживаних група, схизофрених пацијената и пацијената са афективним поремећајима тј. са депресијом. Методе: Истраживање је по свом дизајну ретроспективна, односно студија пресека. Скрининг пацијената укључених у ово истраживање обављен је увидом у медицинску документацију лечених у 5 и по годишњем временском периоду. Укупно је у истраживање укључено 400 пацијената, подељених у 2 експерименталне групе. Схизофрени пацијенти њих 200 чинили су једну експерименталну групу, а другу 200 пацијенти са афективним поремећајима Инструменти коришћени у овом истраживању су структурисани психијатријски интервју и посебно конструисани упитник. Добијени подаци су обрађени стандардним статистичким методама, а коришћена је и мултифакторијална анализа. Резултати: Начини покушаног суицида, укупно њих 10, су категоризовани у две групе и то као више леталан начин и мање леталан начин покушаја суицида. Више леталан начин покушаног суицида користило је укупно 75 испитаника или 18,75% њих из обе дијагностичке категорије укључене у истраживање. Више леталан начин покушаног суицида користио је значајно већи број мушкараца него жена, са статистички високом разликом уз р=0.007. Више леталан начин покушаја суицида заступљенији је код испитаника са схизофренијом (20,5%), поређено са групом испитаника са депресијом (17%). Женски пол (В=0,416; р=0,039), акутни песимизам (B=1,001; p<0,001), хередитет (B=0,826; p=0,002), дуже трајање болести (B=0,028; p=0,007), већи број хоспитализација због психијатријског обољења (B=0,187; p=0,023) и радни статус (незапослени (B=-0,765; p=0,008) су фактори ризика за поновљени суицидални покушај. Заључак: Више леталан начин покушаног суицида заступљенији је у експерименталној групи схизофрених. Није потврђена статистички значајна разлика у определењу испитаника експерименталних група у избору мање леталног начина покушаног суицида.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectначин покушаја суицидаsr
dc.subjectпокушај суицида код схизофренихsr
dc.subjectдепресија и покушај суицидаsr
dc.subjectвише и мање леталан начин покушаја суицида.sr
dc.titleНачини покушаја суицида хоспитално лечених болесника са схизофреним и афективним поремећајимаsr
dc.title.alternativeMethods of suicide attempts in inpatients with schizophrenia and affective disordersen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractNenadović, Milutin M.; Grbić, Igor B.; Načini pokušaja suicida hospitalno lečenih bolesnika sa shizofrenim i afektivnim poremećajima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60670/izvestaj_igor_grbic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60669/igor_grbic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60669/igor_grbic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60670/izvestaj_igor_grbic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8673


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record