Show simple item record

Language abilities of dyslexic children

dc.contributor.advisorGolubović, Slavica
dc.contributor.otherKašić, Zorka
dc.contributor.otherPolovina, Vesna
dc.creatorNestorov, Violeta T.
dc.date.accessioned2017-09-20T13:47:07Z
dc.date.available2017-09-20T13:47:07Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:01Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5273
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8601
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16273/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48844303
dc.description.abstractОпшти циљ истраживања био је да се утврде језичке способности код деце са дислексијом млађег школског узраста. Истраживање је обављено у периоду од септембра 2014. године до маја 2015. године. Испитана су 992 детета. Узорак истраживања представљала су деца млађег школског узраста (други и трећи разред) из седам основих школа на територији Земуна и Новог Београда. Да би се међу децом основних школа дијагностиковао одређени број деце с дислексијом, иницијално су испитана 992 детета, од чега су 499 (50.30%) били дечаци, а 493 (49.70%) девојчице. Међу испитаницима 502 (50.60%) детета су у тренутку испитивања похађала други, а њих 490 (49.40%) је похађало трећи разред основне школе. Процес селекције деце за коначни узорак одвијао се у две фазе. Са циљем да се открију деца са дислексијом, с обзиром на чињеницу да се често (али не увек) дислексија и дисграфија jављају истовремено, у првој фази коришћена је Скала за процену дисграфичности рукописа чији су аутори Ћордић и Бојанин (1992). На тај начин утврђено је да од испитаних 992 детета њих 140 (14.11%) има дисграфичан рукопис. У другој фази је код ове деце са дисграфичним рукописом примењен Тест за дислексију Хелен Сакс, на основу чега је утврђено да од 140 испитаних њих 40 (28.57%) има и дислексију, а у односу на иницијални узорак (992 детета) то је 4.03%. Ова деца су уврштена у коначни узорак испитивања...sr
dc.description.abstractReading through the international literature that deals with problems of dyslexia in children, it was concluded that there should be more research in this field of language abilities of dyslexic children. The general goal of this research was to determine language abilities of dyslexic children in younger school age. In this doctoral dissertation the results of language abilities of dyslexic children are presented. The research was done in the period from September 2014 to May 2015. 992 children were examined. The research sample were children of younger school age (second and third grade) from seven primary schools in the territory of Zemun and New Belgrade. In order to diagnose among the primery school children, certain number of dyslexic children, 992 children were initially examined, 499 (50.30%) were boys, and 493 (49.70%) were boys. Among the examinees 502 (50.60%) children at the moment of examining were second graders, and 490 (49.40%) were third graders. The selection process of children the final sample was done in two phases...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдислексијаsr
dc.subjectdyslexiaen
dc.subjectdysgraphiaen
dc.subjectchildren of younger school ageen
dc.subjectlanguage developmenten
dc.subjectдисграфијаsr
dc.subjectдеца млађег школског узрастаsr
dc.subjectјезички развојsr
dc.titleЈезичке способности код деце са дислексијомsr
dc.title.alternativeLanguage abilities of dyslexic childrenen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГолубовић, Славица; Кашић, Зорка; Половина, Весна; Несторов, Виолета Т.; Jezičke sposobnosti kod dece sa disleksijom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20417/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20418/IzvestajKomisije11422.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20417/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20418/IzvestajKomisije11422.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8601


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record