Show simple item record

The evolution of the anti-hero from the existentialist theatre to the theatre of the absurd : (Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Samuel Becket and Eugene Ionesco) ; Развитие анти-герой экзистенциалистского театра в театр абсурда : (Жан-Поль Сартр, Альбéр Камю, Сэмюэл Беккет и Эжен Ионеско)

dc.contributor.advisorVinaver-Ković, Milica
dc.contributor.otherDžunić-Drinjaković, Marija
dc.contributor.otherTešanović, Biljana
dc.creatorPerović, Sofija
dc.date.accessioned2017-09-14T14:12:58Z
dc.date.available2017-09-14T14:12:58Z
dc.date.available2020-07-03T12:10:06Z
dc.date.issued2017-07-17
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8565
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5248
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16217/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49360911
dc.description.abstractОва дисертација се бави развојем антихероја од егзистенцијалистичког позоришта до театра апсурда. Тај развојни пут представљен је кроз анализу репрезентативних примера из позоришних комада Жан-Пола Сартра (Jean-Paul Sartre), Албера Камија (Albert Camus), Ежена Јонеска (Eugène Ionesco) и Самјуела Бекета (Samuel Beckett). На почетку је дефинисан појам антихероја у историји књижевности и позоришта, а затим је утврђена разлика између њега и специфичног позоришног јунака ког проналазимо у егзистенцијалистичком позоришту и театру апсурда. Образложено је зашто смо овог јунака ипак одредили као антихероја, а не као хероја. У првом делу дисертације приказано је рођење антихероја из Сартрове филозофије егзистенцијализма, а затим је укратко дат преглед Сартровог, Камијевог, Бекетовог и Јонесковог позоришта...sr
dc.description.abstractThis thesis deals with the evolution of the antihero from the existentialist theater to the theater of the absurd. This path is demonstrated through the analysis of the representative examples of theater plays written by Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Eugène Ionesco and Samuel Beckett. At the very beginning we defined the term antihero and we positioned it in the history of literature and theater. Then, we determined the difference between the traditional antihero and the specific protagonist of existentialist theater and of the theater of the absurd. It is explained why we consider this protagonist to be antihero rather than hero. In the first part of the thesis, we gave a brief review of Sartre’s, Camus’s, Beckett’s and Ionesco’s theaters showing the birth of the antihero from philosophy of existentialism...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectантихеројsr
dc.subjectantiheroen
dc.subjectexistentialismen
dc.subjecttheater of the absurden
dc.subjecttheateren
dc.subjectSartreen
dc.subjectCamusen
dc.subjectBecketten
dc.subjectIonescoen
dc.subjectегзистенцијализамsr
dc.subjectтеатар апсурдаsr
dc.subjectпозориштеsr
dc.subjectСартрsr
dc.subjectКамиsr
dc.subjectБекетsr
dc.subjectЈонескоsr
dc.titleРазвој антихероја од егзистенцијалистичког позоришта до театра апсурда : (Жан Пол Сартр, Албер Ками, Самјуел Бекет и Ежен Јонеско)sr
dc.title.alternativeThe evolution of the anti-hero from the existentialist theatre to the theatre of the absurd : (Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Samuel Becket and Eugene Ionesco) ; Развитие анти-герой экзистенциалистского театра в театр абсурда : (Жан-Поль Сартр, Альбéр Камю, Сэмюэл Беккет и Эжен Ионеско)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВинавер-Ковић, Милица; Джунић-Дрињаковић, Марија; Тешановић, Биљана; Перовић, Софија; Razvoj antiheroja od egzistencijalističkog pozorišta do teatra apsurda : (Žan Pol Sartr, Alber Kami, Samjuel Beket i Ežen Jonesko);
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31183/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31184/IzvestajKomisije11341.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31183/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31184/IzvestajKomisije11341.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8565


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record