Show simple item record

Modelling of flue gas desulfurization process by sorbent injection into the pulverized coal-fired utility boiler furnace.

dc.contributor.advisorTucaković, Dragan
dc.contributor.otherStojiljković, Dragoslava
dc.contributor.otherBelošević, Srđan
dc.contributor.otherTucaković, Dragan
dc.creatorТомановић, Иван Д.
dc.date.accessioned2017-08-22T08:23:51Z
dc.date.available2017-08-22T08:23:51Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:28Z
dc.date.issued2017-07-03
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8487
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5191
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16060/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49213199
dc.description.abstractЕколошки проблеми приликом претварања енергије садржане у угљу у електричну енергију су од изузетног значаја и посвећује им се посебна пажња. Пре предузимања конкретних мера на унапређењу постојећих постројења, или приликом планирања и изградње нових потребно је извести детаљне анализе, како техно-економске, тако и анализе утицаја на животну средину. Средином прошлог века отпочео је убрзан развој рачунара, уз истовремено појефтињење и доступност крајњем кориснику, a 21. век је столеће које ће обележити и већ обележавају значајне промене у структури рачунара, могућностима и употреби...sr
dc.description.abstractEnvironmental problems during energy conversion from coal into electric power are of great importance and must be addressed as such. Before undertaking measures to improve existing utility boilers, or during planning and building new plants, detailed analysis are required, considering both techno-economic and the environmental issues. During the middle of the last century a rapid development of computers started, and at the same time computers became affordable and available to the end user...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/33018/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнумеричка механика флуидаsr
dc.subjectcomputational fluid dynamicsen
dc.subjectpulverized sorbenten
dc.subjectcalciumen
dc.subjectdesulfurizationen
dc.subjectfurnaceen
dc.subjectpulverized coalen
dc.subjectcombustionen
dc.subjectnumerical modelen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectспрашени сорбентsr
dc.subjectкалцијумsr
dc.subjectодсумпоравањеsr
dc.subjectложиштеsr
dc.subjectугљени прахsr
dc.subjectсагоревањеsr
dc.subjectнумерички моделsr
dc.subjectсофтверsr
dc.titleМоделирање процеса одсумпоравања гасова уношењем спрашеног сорбента у ложиште енергетског котла на угљени прахsr
dc.title.alternativeModelling of flue gas desulfurization process by sorbent injection into the pulverized coal-fired utility boiler furnace.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТуцаковић, Драган; Стојиљковић, Драгослава; Туцаковић, Драган; Белошевић, Срђан; Tomanović, Ivan D.; Modeliranje procesa odsumporavanja gasova unošenjem sprašenog sorbenta u ložište energetskog kotla na ugljeni prah;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7369/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7370/IzvestajKomisije11184.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7369/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7370/IzvestajKomisije11184.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8487


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record