Show simple item record

Effect of planting density on weed infestation and biomass yield of miscanthus (MIscanthus x giganteus Greef et Deu.)

dc.contributor.advisorSavić, Jasna
dc.contributor.otherKovačević, Dušan
dc.contributor.otherŽivanović, Ljubiša
dc.contributor.otherDželetović, Željko
dc.contributor.otherGavrilović, Veljko
dc.creatorMaksimović, Jelena S.
dc.date.accessioned2017-07-28T14:33:37Z
dc.date.available2017-07-28T14:33:37Z
dc.date.available2020-07-03T09:01:26Z
dc.date.issued2017-05-05
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8446
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5149
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16004/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49206031
dc.description.abstractМискантус (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) представља енергетски усев из групе ратарских биљака која годишњом продукцијом биомасе може да обезбеди задовољавајуће количине сировине за добијање биогорива. Истраживања о утицају густине садње на закоровљеност и принос биомасе мискантуса су изведена постављањем пољских микроогледа у периоду од 2011-2014. године, на земљишту типа бескарбонатни чернозем у Земуну и ритској црници у Грабовцу. Резултати истраживања показали су да је густина садње имала статистички значајан утицај на закоровљеност засада мискантуса. На оба локалитета већа закоровљеност засада била је при мањој густини садње (2 ризома m-2). Већа закоровљеност усева утврђена је на земљишту типа чернозем (локалитет Земун), док је већи број коровских врста детерминисан на земљишту типа ритска црница (локалитет Грабовца). Сува маса корова расла је од прве до треће оцене закоровљености у првој и другој години, док је мискантус у трећој години у фази метличења порастом висине стабла и бројем листова испољио одређену компетицију у односу на корове. Коровске врсте нису показале исти интезитет компетитивости у односу на мискантус. У Земуну су током трогодишњег периода у коровској заједници биле присутне Lolium multiflorum Lam., Convolvulus arvensis L. и Sonchus oleraceus (L.) Gou., док је изузетно конкурентна према мискантусу била Lolium multiflorum Lam. На локалитету Грабовац у све три године биле су присутне врсте Convolvulus arvensis L., Polygonum aviculare L., Cirsium arvense L., Setaria glauca L., Ambrosia artemisifolia L. и Chenopodium album L., али су најконкурентније за усев мискантуса биле Setaria glauca L. и Ambrosia artemisifolia L...sr
dc.description.abstractMiscanthus (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) is an energy crop from the group of arable crops which can provide sufficient quantity of raw material for biofuel. The study was carried out by setting up field microtrials at two growing sites Zemun and Grabovac (chernozem and humogley soil type, respectively). The results of the study showed that the planting density had a significant effect on the weed infestation of miscanthus plantation. At both sites, the weed infestation of the plantation was increased at a lower planting density (2 rhizomes m-2). More intensive weed infestation was recorded in Zemun, while a larger number of weed species was determined in Grabovac. Weed dry weight was increasing from the first to third measurement of weed growth in the first and the second season, whilst miscanthus at tasseling growth stage became more competitive againts weeds in the third year due to increased stem height and number of leaves per stem. There was a differential intensity of competition between weed species and miscanthus. In Zemun, during the three-year period, in the floristic composition there were Lolium multiflorum Lam., Convolvulus arvensis L. and Sonchus oleraceus (L.) Gou., while Lolium multiflorum Lam. was extremely competitive towards miscanthus. Weed species Convolvulus arvensis L., Polygonum aviculare L., Cirsium arvense L., Setaria glauca L., Ambrosia artemisifolia L. and Chenopodium album L. were determined in Grabovac in three years, but the most competitive ones for miscanthus crop were Setaria glauca L. and Ambrosia artemisifolia L...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмискантусsr
dc.subjectmiscanthusen
dc.subjectгустина садњеsr
dc.subjectкоровске врстеsr
dc.subjectминерални саставsr
dc.subjectпринос биомасеsr
dc.subjectplanting densityen
dc.subjectweed speciesen
dc.subjectmineral compositionen
dc.subjectbiomass yielden
dc.titleУтицај густине садње на закоровљеност засада и принос биомасе мискантуса (Miscanthus X giganteus Greef et Deu.)sr
dc.title.alternativeEffect of planting density on weed infestation and biomass yield of miscanthus (MIscanthus x giganteus Greef et Deu.)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСавић, Јасна; Джелетовић, Жељко; Ковачевић, Душан; Живановић, Љубиша; Гавриловић, Вељко; Максимовић, Јелена С.; Uticaj gustine sadnje na zakorovljenost zasada i prinos biomase miskantusa (Miscanthus X giganteus Greef et Deu.);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13116/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13116/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13117/IzvestajKomisije11125.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13117/IzvestajKomisije11125.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8446


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record