Prikaz osnovnih podataka o disertaciji

Cognition and developmental adjustment among individuals at different risk of psychotic disorders

dc.contributor.advisorMarić-Bojović, Nađa
dc.contributor.otherKnežević, Goran
dc.contributor.otherJovanović, Aleksandar
dc.contributor.otherŠpirić, Željko
dc.contributor.otherBatinić, Borjanka
dc.creatorAndrić-Petrović, Sanja V.
dc.date.accessioned2017-07-28T14:33:25Z
dc.date.available2017-07-28T14:33:25Z
dc.date.available2020-07-03T08:52:46Z
dc.date.issued2017-07-05
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8445
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5174
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16040/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49209615
dc.description.abstractPsihotični poremećaji predstavljaju heterogene kliničke sindrome u čijoj etiopatogenezi ključno mesto imaju interakcija gena i uticaja poreklom iz spoljašnje sredine. Prema neurorazvojnoj teoriji, ova grupa poremećaja se smatra kasnom manifestacijom oštećenog neurorazvoja. Usled postepenog zastoja u usklađivanju funkcija određenih regiona mozga, osobe koje će tek u ranom odraslom dobu ispuniti kriterijume za dijagnozu već tokom perioda odrastanja imaju suptilne izmene u ponašanju, neuromotornim i saznajnim funkcijama. Poremećaj saznajnih funkcija - kognicije (neurokognicije i socijalne kognicije) nastaje kao posledica suptilnih oštećenja tokom neurorazvoja. Ovo jezgrovno obeležje psihotičnih poremećaja je relativno uočljivo u premorbidnom periodu, kada se ispoljava kao diskretna maladaptacija u detinjstvu i u ranoj adolescenciji. Nakon pojave kliničke forme bolesti, poremećaj kognicije je upadljiv i zbog svojih karakteristika (visoka učestalost, postojanost u svim fazama bolesti) deficiti neurokognicije i socijalne kognicije su prepoznati kao potencijalni kandidati za prelazne fenotipove. Ispitivanje prelaznih fenotipova može se vršiti analizom osoba sa različitim jačinama rizika za psihozu, na primer prvostepenih srodnika obolelih koji u većoj meri dele nepovoljne nasledne i sredinske faktore nego što je to slučaj sa opštom populacijom. Međutim, nalazi dosadašnjih studija koje su ispitivale kognitivne i adaptivne kapacitete zdravih prvostepenih srodnika psihotičnih pacijenata relativno su retki i nekonzistentni, zbog čega postoji potreba za daljim izučavanjem navedenih fenotipova kod osoba pod različitim naslednim rizikom za psihozu. Primenom genetski senzitivnog dizajna u aktuelnom istraživanju su ispitivane razlike u kognitivnim sposobnostima (IQ, sposobnost prepoznavanja emocija) i uspešnosti razvojne adaptacije kod osoba pod različitim rizikom za psihozu (pacijenata, njihovih zdravih prvostepenih srodnika i kontrola), kao i grupisanje i ukrštena kovarijacija navedenih svojstava unutar porodica psihotičnih pacijenata (identifikacija prelaznih fenotipova)...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectpsihotični poremećajisr
dc.subjectpsychotic disordersen
dc.subjectkognicijasr
dc.subjectIQsr
dc.subjectprepoznavanje emocijasr
dc.subjectrazvojna adaptacijasr
dc.subjectprelazni fenotipsr
dc.subjectsrodnici pacijenatasr
dc.subjectprognostički faktorisr
dc.subjectcognitionen
dc.subjectIQen
dc.subjectemotion recognitionen
dc.subjectdevelopmental adjustmenten
dc.subjectintermediate phenotypeen
dc.subjectpatients’ siblingsen
dc.subjectprognostic factorsen
dc.titleAnaliza kognicije i razvojnog prilagođavanja kod osoba pod različitim rizikom za psihozusr
dc.title.alternativeCognition and developmental adjustment among individuals at different risk of psychotic disordersen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМарић-Бојовић, Нађа; Кнежевић, Горан; Јовановић, Aлександар; Шпирић, Жељко; Батинић, Борјанка; Aндрић-Петровић, Сања В.; Aнализа когниције и развојног прилагођавања код особа под различитим ризиком за психозу; Aнализа когниције и развојног прилагођавања код особа под различитим ризиком за психозу;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10716/IzvestajKomisije11159.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10716/IzvestajKomisije11159.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10715/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10715/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8445


Dokumenti za doktorsku disertaciju

Thumbnail
Thumbnail

Ova disertacija se pojavljuje u sledećim kolekcijama

Prikaz osnovnih podataka o disertaciji