Show simple item record

Predictive value of erectile dysfynction in assessment of endothelial function.

dc.contributor.advisorKisić-Tepavčić, Darija
dc.contributor.otherMilenković-Petronić, Dragica
dc.contributor.otherVuksanović, Aleksandar
dc.contributor.otherRistić, Arsen
dc.contributor.otherPerović, Dragoljub
dc.creatorĐorđević, Dejan B.
dc.date.accessioned2017-07-28T14:33:24Z
dc.date.available2017-07-28T14:33:24Z
dc.date.available2020-07-03T08:52:44Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8442
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5147
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16002/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49206799
dc.description.abstractPoslednjih godina uoĉena je snažna povezanost izmeĊu prisusutva erektilne disfunkcije (ED) i globalne funkcije endotela u organizmu ĉoveka. Naime, oštepoznata je ĉinjenica da funkcija endotela reflektuje vaskulano zdravlje ĉoveka. Veliki broj istraživanja je pokazao da se najranija kliniĉka manifestacija poremećaja funkcije endotela ĉesto ispoljava kao ED, s' obzirom da su arterije penisa jedne od najmanjih u organizmu. Imajući u vidu ĉinjenicu da proces ateroskleroze ima sistemski karakter, aktuelna je hiopteza da se on odvija u istom stepenu u celom vaskularnom sistemu, ali da vreme nastanka kliniĉkih manifestacija zavisi direktno od dijametra krvnih sudova. Stoga, prisustvo ED se može smatrati kao najranija kliniĉka manifestacija sistemskih aterosklerotiĉnih promena na krvnim sudovima, i prediktor kasnijeg nastanka kardiovaskularne bolesti (KVB). Koncept "vaskularne starosti" , koji je uveo hipotezu da je "osoba stara onoliko koliko su joj stari i krvni sudovi" je oblast koja se sve više istražuje u proceni globalnog rizika za nastanak KVB. U skladu sa ovakvim pretpostavkama vaskularna starost predstavlja hronološku starost koja je korigovana za individualno opterećenje aterosklartiĉnim promenama. Iz svega navedenog proizilazi da se vaskualrna i hronološka starost kod jedne osobe mogu znaĉajno razlikovati. Naime, imajući u vidu ĉinjenicu da se individualna aterosklerotiĉna opterećenja mogu znaĉajno razlikovati izmeĊu osoba istog hronološkog uzrasta, jasno je da se u pozadini ovakvih razlika nalaze razliĉita izloženost sredinskim i genetskim faktorima koji uĉestvuju u procesu nastanka ateroskleroze. CILJ: Cilj ovog istraživanja bio je procenjivanje prognostiĉkog znaĉaja ED u proceni stepena oštećenja endotela na osnovu ispitivanja nivoa biohemijskih markera (Asymmetric dimethylarginine (ADMA), high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP), Endothelin-1, Homocysteine, 8-isoprostane). TakoĊe, u studiji se vršilo i ispitivanje prediktivne vrednosti ED u proceni diskrepance u hronološkoj i vaskularnoj starosti ispitanika. MATERIJAL I METODE: U vremenskom periodu od januara 2014. do januara 2015. godine svi pacijenti koji su dolazili na redovne kontrolne preglede u ambulante Instututa za urologiju, Instituta za kardiovaskularne bolesti i Instituta za endokrinologiju Kliniĉkog centra Srbije su uzeti za razmataranje za ukljuĉenje u studiju. Kriterijumi za iskljuĉivanje iz studije bili su sledeći: uzrast ispod 18 godina, prisustvo poremećaja zdravlja koji mogu uticati na nivoe ispitivanih biohemijskih parametara (prisusutvo srĉane insuficijencije, akutnog koronarnog sindroma, terminalne bubrežne insuficijencije, bolesti srĉanih valvula, akutnog infektivnog oboljenja, autoimunih bolesti, endokrinog oboljenja (izuzev dijabetesa melitusa (DM) tipa 2)), prisustvo psihijatrijskog oboljenja i pozitivna anamneza o povredama ili opereaciji u regionu male karlice...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titlePrognostički značaj erektilne disfunkcije u proceni stepena oštećenja endotelasr
dc.title.alternativePredictive value of erectile dysfynction in assessment of endothelial function.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКисић-Тепавчић, Дарија; Ристић, Aрсен; Миленковић-Петронић, Драгица; Вуксановић, Aлександар; Перовић, Драгољуб; Ђорђевић, Дејан Б.; Прогностички значај еректилне дисфункције у процени степена оштећења ендотела; Прогностички значај еректилне дисфункције у процени степена оштећења ендотела;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10708/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/10709/IzvestajKomisije11123.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record