Show simple item record

Chemical composition and biological activity of the extracts of the freshwater sponge Ochridaspongia rotunda (Arndt, 1937)

dc.contributor.advisorStanković, Slaviša
dc.contributor.otherPejin, Boris
dc.contributor.otherBerić, Tanja
dc.contributor.otherĆirić, Ana
dc.contributor.otherSoković, Marina
dc.creatorTalevska, Aleksandra T.
dc.date.accessioned2017-07-28T14:31:53Z
dc.date.available2017-07-28T14:31:53Z
dc.date.available2020-07-03T08:12:11Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5146
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8433
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16001/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49212687
dc.description.abstractОва докторска дисертација издваја се по проблематици спроведених истраживања и представља оригиналан научни допринос проучавању хемијског састава и биолошке активности слатководних сунђера. Конкретно, ендемска и реликтна врста Ochridaspongia rotunda (Arndt, 1937) из Охридског језера (Охрид, Република Македонија) у њеном је фокусу. Према доступним литературним подацима, ради се о пионирском истраживању како на подручју Р. Македоније, тако и шире, у региону Западног Балкана. In vitro је ''скринован'' већи број биоактивности екстраката сунђера O. rotunda (антимикробна са ''antiquorum sensing'' активношћу, антитуморска, цитотоксична, мутагена, антиоксидативна и анти-ацетилхолинестеразна активност) ради процене њиховог потенцијала као новог извора биолошки активних супстанци од значаја у медицини и фармацији. Генерално, два екстракта (метанолни МЕ и ацетонски АЕ) врсте O. rotunda истакла су се по својој биолошкој активности. Најосетљивија бактерија била је Bacillus subtilis (МЕ, MIC и MBC 7,5 μg/mL и 15,0 μg/mL), а најосетљивија гљива Trichoderma viride (МЕ, MIC и MFC 7,5 μg/mL и 15,0 μg/mL). Осим тога, МЕ показао се као добар инхибитор продукције пиоцијанина (49,90%), а АЕ формирања биофилма (53,99%) бактеријског соја Pseudomonas aeruginosa PAO1. Ниска вредност IC50 (5,01 μg/mL) и потенцијална селетивност, уз одсуство мутагеног потенцијала и токсичности, указују на значај АЕ у потрази за новим терапеутицима природног порекла у третману рака плућа. Заправо, према ћелијама А-549 vs. MRC-5, дати екстракт био је само 2 пута мање активан а око 35 пута селективнији од позитивне контроле доксорубицина, цитостатика у клиничкој употреби. Оба екстракта инхибирала су ензим ацетилхолинестеразу у условима in vitro (како in solid, тако и in liquid), у мери да се могу сматрати могућим извором нових инхибитора овог ензима...sr
dc.description.abstractОва докторска дисертација се издвојува по проблематиката на спроведените истражувања и претставува оригинален научен придонес во проучувањето на хемискиот состав и биолошката активност на слатководните сунѓери. Конкретно, во нејзиниот фокус е ендемичниот и реликтен вид Ochridaspongia rotunda (Arndt, 1937) од Охридското Езеро (Охрид, Република Македонија). Според достапните литературни податоци се работи за пионерскo (првичнo) истражувањe, како на подрачјето на Р. Македонија, така и пошироко, на регионално ниво (Западен Балкан). In vitro е ''скринован'' (''прикажан'') поголем број на биоактивности на екстрактите од сунѓерот O. rotunda (антимикробна со ''antiquorum sensing'' активност, анти-туморска, цитотоксична, мутагена, антиоксидативна и анти-ацетилхолинестеразна активност) за да се процени потенцијалот на овој вид како нов извор на биолошки активни супстанции од важност во медицината и фармацијата. Генерално, два екстркакти (метанолен МЕ и ацетонски АЕ) на видот O. rotunda се издвојуваат со својата биолошка активност. Најчувствителна бактерија беше Bacillus subtilis (МЕ, MIC и MBC 7,5 μg/mL и 15,0 μg/mL), а најчувствителна габа Trichoderma viride (МЕ, MIC и MFC 7,5 μg/mL и 15,0 μg/mL). Освен тоа, МЕ се покажа како добар инхибитор на продукцијата на пиоцијанин (49,90%), а АЕ при формирањето на биофилм (53,99%) кај бактерискиот сој Pseudomonas aeruginosa PAO1. Ниската вредност IC50 (5,01 μg/mL) и потенцијалната селективност заедно со отсуството на мутагениот потенцијал и токсичноста укажуваат на значењето на АЕ во потрагата за нови лекови од природно потекло за третман на рак на белите дробови. Имено, дадениот екстракт према клетките А-549 беше само со два пати послаба активност, а околу 35 пати поселективен од позитивната контрола доксорубицин, цитостатик во клиничка употреба...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectOchridaspongia rotunda (Arndtsr
dc.subjectOchridaspongia rotunda (Arndten
dc.subjectextractsen
dc.subjectекстрактиsr
dc.subjectхемијски саставsr
dc.subjectбиолошка активностsr
dc.subjectмикросимбионтиsr
dc.subjectchemical compositionen
dc.subjectbiological activityen
dc.subjectmicrosimbiontsen
dc.titleХемијски састав и биолошка активност екстраката слатководног сунђера Ochridaspongia rotunda (Arndt, 1937)sr
dc.title.alternativeChemical composition and biological activity of the extracts of the freshwater sponge Ochridaspongia rotunda (Arndt, 1937)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтанковић, Славиша; Пејин, Борис; Ћирић, Aна; Соковић, Марина; Берић, Тања; Талевска, Aлександра Т.; Hemijski sastav i biološka aktivnost ekstrakata slatkovodnog sunđera Ochridaspongia rotunda (Arndt, 1937);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2729/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2730/IzvestajKomisije11122.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2729/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2730/IzvestajKomisije11122.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8433


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record