Show simple item record

Phytochemical and functional properties of wheat, oats and barley powdered sprouts

dc.contributor.advisorČanadanović-Brunet, Jasna
dc.contributor.otherTumbas Šaponjac, Vesna
dc.contributor.otherČanadanović-Brunet, Jasna
dc.contributor.otherPopović, Boris
dc.creatorAborus Naji Elhadi, Alsadeg
dc.date.accessioned2017-07-21T16:55:20Z
dc.date.available2017-07-21T16:55:20Z
dc.date.available2020-07-03T13:54:01Z
dc.date.issued2017-07-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8403
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija149398026961298.pdf?controlNumber=(BISIS)104607&fileName=149398026961298.pdf&id=9776&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104607&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije149398034363614.pdf?controlNumber=(BISIS)104607&fileName=149398034363614.pdf&id=9778&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU radu su ispitani fitohemijski profil, antioksida-tivna i in vitro biološka aktivnost ekstrakata klijanaca šest sorti žitarica: pšenica Spelt, Simonida, (WSSPE, WSSIM) ječam, hibrid “NS565” (Hordeum vulgare L. ssp distichum.) (BSNS) i ne-hibridni “Golozrni” (Hordeum vul-gare var nudum.) (BSG) i ovas Golozrni, Jadar (OSG, OSJ). U cilju poređenja šest istraživanih vrsta klijanaca ispitivanja su obuhvatila određivanje TPC, TFC, TChl, Chla, Chlb i TCX vrednosti i testiranje njihove biološke aktivnosti (antioksidativnog kapaciteta, redukcione sposobnosti, antiinflamatorne i antihiperglikemijske aktivnosti), kao i sposobnost oslobađanja fenolnih jedinjenja iz FDS tokom in vitro gastrointestinalnog varenja. Spektrofotometrijskim metodama utvrđeno je da su fenolna jedinjenja najdominantnije fitohemikalije u svim ispitivanim klijancima žitarica. U uzorku BSNS utvrđen je najveći sadržaj (p ≤ 0,05) ukupnih fenolnih jedinjenja, hlorofila i karotenoida, a najveći sadržaj ukupnih flavonoida imali su BSNS i BSG. Najniži TFC je registrovan u uzorku OSJ (p ≤ 0,05). Antioksidativna aktivnost uzoraka FDS ispitana je primenom DPPH, ABTS testa i određivanjem redukcione sposobnosti (RP). Uzorak BSNS pokazao je najveći antioksidantni kapacitet u DPPH i ABTS testu, kao i najveću redukcionu sposobnost (IC50DPPH = 0,54 mg/ml; IC50ABTS = 0,79 mg/ml; IC0,5RP = 9.35 mg / ml). U svim uzorcima FDS sprovedena su in vitro određivanja: antihiperglikemijske aktivnosti dobijenih klijanaca (definisanje potencijala inhibicije en-zima α-glukozidaze); antiinflamatorne aktivnosti klijanaca i gastro-intestinalne digestije klijanaca pšenice, ovsa i ječma. OSG je pokazao značajno veći AHgA (p ≤ 0,05) u odnosu na druge FDS uzorke, zatim slede BSNS, OSJ i BSG. Svi uzorci FDS su ispoljili koncentracijski zavisnu inhibiciju denaturacije proteina (albumina) u celom opsegu ispitivanih koncentracija koncentracija, ali je ona manja od dejstva natrijumdiklofenaka (IC50AIA=0.79 mg/ml). Simulacija digestije u crevnim tečnostima (SIF) izazvalo je veće oslobađanje polifenola iz uzoraka FDS od želudačnog varenja, što ukazuje na dobru stabilnost uzoraka u crevnoj tečnosti. Može se zaključiti da antioksidativni kapacitet i redukciona sposobnost raste sa povećanjem koncentracije polifenola u FDS, a zavisi i od strukturnih karakteristika. Utvrđena je vrlo dobra pozitivna korelacija između TPC i antioksidativne aktivnosti i redukcione spo-sobnosti, kao i između TFC i antiinflamatorne aktivnosti.sr
dc.description.abstractThis study was performed to evaluate the phytochemical com-position, and in vitro antioksidativnidant capacity, reducing power, antihyperglycemic, antiinflammatory activities, and simulated gastrointestinal digestion of seven-day old cereal sprouts (CS): Cultivars, barley NS565 (BSNS), barley Golozr-ni (BSG), wheat Spelta (WSSPE), wheat Simonida (WSSIM), oat Golozrni (OSG) and oat Jadar (OSJ). Phenolic compounds were the most dominant bioactives in all CS. BSNS expressed significantly higher (p ≤ 0.05) content of total phenols, chlorophyll and carotenoids. The total flavonoids content (TFC) in CS showed that the BSNS and BSG had the higher value respectively. The lowest TFC was registered in OSJ (P ≤ 0.05). The FDS extracts were screened for possible antioxidant capacities using DPPH, ABTS, and reducing power (Rp) assays. The results indicated that the BSNS possessed higher antioxi-dant capacities in DPPH and ABTS assays, and reducing power (IC50DPPH = 0.54 mg/ ml; IC50ABTS = 0.79 mg/ml; IC0.5RP = 9.35 mg/ml) respectively. The inhibitory effect of FDS extracts on α-glucosidase activity was investigated. The BSNS extracts exhibited higher inhibitory activity (IC50AHgA = 1.43 mg/ml) against α-glucosidase (p ≤ 0.05). The antiinflammatory activity (Denaturation of protein in vitro) showed significantly different between the CS, and Diclofenac sodium (DS). The IC50AIA of DS and BSNS was 0.79 and 1.86 (mg/ml) respectively. The in vitro simulation of gastro-intestinal (GI) digestion showed TPC was a higher release (p ≤ 0.05) of phenolic compounds in intestinal fluid than in gastric fluid in all FDS. There was a strong positive correlation between TPC and antioxidant activities and reducing power, and also between TFC and antiinflammatory activity.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectKlijanci žitaricasr
dc.subjectCereal sproutsen
dc.subjectfitohemikalijesr
dc.subjectslobodni radikalisr
dc.subjectantioksidativni kapacitetsr
dc.subjectantihiperglikemijska aktivnostsr
dc.subjectantiinflamatorna aktivnostsr
dc.subjectgastro-intestinalna digestijasr
dc.subjectphytochemicalsen
dc.subjectfree radicalsen
dc.subjectantioxidant capacityen
dc.subjectantiinflamatori activityen
dc.subjectantihyperglycemic activityen
dc.subjectgastrointestinal digestionen
dc.titleFitohemijske i funkcionalne karakteristike praškastih formi klijanaca pšenice, ovsa i ječmasr
dc.title.alternativePhytochemical and functional properties of wheat, oats and barley powdered sproutsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЧанадановић-Брунет, Јасна; Тумбас Шапоњац, Весна; Чанадановић-Брунет, Јасна; Поповић, Борис; Aборус Наји Елхади, Aлсадег; Фитохемијске и функционалне карактеристике прашкастих форми клијанаца пшенице, овса и јечма; Фитохемијске и функционалне карактеристике прашкастих форми клијанаца пшенице, овса и јечма;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/40170/Disertacija11111.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/40171/IzvestajKomisije11111.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record