Show simple item record

Improving source code plagiarism detection systems

dc.contributor.advisorProtić, Jelica
dc.contributor.otherTomašević, Milo
dc.contributor.otherNikolić, Boško
dc.contributor.otherObradović, Ivan
dc.contributor.otherTošić, Dejan
dc.creatorMišić, Marko J.
dc.date.accessioned2017-07-01T13:54:42Z
dc.date.available2017-07-01T13:54:42Z
dc.date.available2020-07-03T08:35:35Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8347
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5081
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15828/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49049871
dc.description.abstractОбразовање у области рачунарства укључује практичан рад кроз програмске задатке који су честа мета плагијаризма. У овом раду су дискутовани различити аспекти плагијаризма у програмском коду у академском окружењу, извршена је упоредна анализа софтверских система за детекцију сличности и предложена њихова унапређења. Изабрани системи су евалуирани коришћењем три различита програма над којима је коришћено више од 20 типова лексичких и структуралних измена које су примењиване на код током 1, 2, 4, и 8 сати рада. Примењено је и реално оптерећење које је укључивало задатке обима од 50 до 1000 линија програмског кода са три различита предмета које је похађало од 100 до 300 студената. Резултати су показали да 5-10% студената, сходно метрици и критеријумима ове тезе, плагира своја решења...sr
dc.description.abstractComputing education involves practical training through programming assignments which are frequent targets for plagiarism. In this thesis, different aspects of source code plagiarism in academic environment are discussed. Comparative analysis of source code similarity detection systems was performed and several improvеments were proposed. Selected systems were evaluated using simulated plagiarism based on three programming assignments produced after 1, 2, 4, and 8 hours of work on baseline version using more than 20 types of lexical and structural modifications. Real-life student codes from three different courses were also used for evaluation. The courses were attended by 100 to 300 students, and the solutions varied from 50 to 1000 lines of code. The results show that 5-10% of students plagiarized their solutions, according to the criteria used in this thesis...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултет
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectанализа социјалних мрежаsr
dc.subjectCUDAen
dc.subjectparallelizationen
dc.subjectplagiarismen
dc.subjectsimilarity detectionen
dc.subjectsocial network analysisen
dc.subjectsoftware systemsen
dc.subjectsource codeen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectCUDAsr
dc.subjectдетекција сличностиsr
dc.subjectпаралелизацијаsr
dc.subjectплагијаризамsr
dc.subjectпрограмски кодsr
dc.subjectсофтверски системиsr
dc.subjectвизуелизацијаsr
dc.titleУнапређења система за детекцију плагијаризма у изворном програмском кодуsr
dc.title.alternativeImproving source code plagiarism detection systemsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractПротић, Јелица; Тошић, Дејан; Обрадовић, Иван; Николић, Бошко; Томашевић, Мило; Мишић, Марко Ј.; Unapređenja sistema za detekciju plagijarizma u izvornom programskom kodu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5641/Marko_Misic_Referat_ETF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5640/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5641/Marko_Misic_Referat_ETF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5640/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8347


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record