Show simple item record

Тhe Concordat with the Kingdom of Serbia and projects of concordats with the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and with the Kingdom of Yugoslavia - legal-historical aspects of church-state relations

dc.contributor.advisorMirković, Zoran
dc.contributor.otherAvramović, Sima
dc.contributor.otherPuzović, Predrag
dc.creatorRakitić, Dušan S
dc.date.accessioned2017-06-17T08:52:59Z
dc.date.available2017-06-17T08:52:59Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:18Z
dc.date.issued2017-03-09
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8298
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5051
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15779/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49045519
dc.description.abstractРазумевање правно-историјских аспеката конкордата између Свете Столице и Краљевине Србије из 1914. године, као и пројеката конкордата између Свете Столице и Краљевине СХС из 1925. године, односно између Свете Столице и Краљевине Југославије из 1935. године, захтева сагледавање контекста националне правне традиције Србије, односно заједничке државе Срба, Хрвата, и Словенаца, као и упоредног контекста. Притом је неопходно анализом обухватити традицију правног положаја Православне цркве у тим државама. Требало би, такође, имати у виду да су правне гаранције верске слободе и однос државе и цркве представљале области права које су кроз историју највероватније у највећој мери биле под најнепосреднијим утицајем теолошких, верских и идеолошких уверења, а најдаље од прагматичних потреба регулације друштвених односа. Због тога је доктринарни контекст неопходан за разумевање предметних аспеката.sr
dc.description.abstractUnderstanding legal-historical aspects of the concordat between the Holy See and the Kingdom of Serbia of 1914, as well as of the projects of concordats between the Holy See and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes of 1925, and the Kingdom of Yugoslavia of 1935, requires analysis of the context of the national legal tradition of Serbia, as well as of the common state of Serbs, Croats and Slovenes, as well as of the comparative context. The analysis needs to encompass the tradition of the legal status of the Serbian Orthodox Church in the subject states. One should also need to consider the fact that legal guarantees of the religious freedom and church-state relations were the area of law that was probably most influenced, in the historical perspective, by theological, religious and ideologoical beliefs and convictions, and were thus at the greatest distance from pragmatic needs of social regulation. That is the reason why taking account the doctrinary context is necessary as well for the subject endeavor.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпојам конкордатаsr
dc.subjectthe concept of concordatsen
dc.subjectисторија конкордатаsr
dc.subjectконкордат са Краљевином Србијом из 1914sr
dc.subjectконкордат са Краљевином Југославијом из 1935sr
dc.subjectСвета Столицаsr
dc.subjectСрпска православна цркваsr
dc.subjectодноси државе и црквеsr
dc.subjectсекуларитетsr
dc.subjectверска неутралност државеsr
dc.subjectверска слободаsr
dc.subjectthe history of concordatsen
dc.subjectconcordat with the Kingdom of Serbia of 1914en
dc.subjectconcordat with the Kingdom of Yugoslavia of 1935en
dc.subjectthe Holy Seeen
dc.subjectthe Serbian Orthodox Churchen
dc.subjectchurch-state relationsen
dc.subjectsecularityen
dc.subjectreligious neutrality of stateen
dc.subjectreligious freedomen
dc.titleКонкордат Краљевине Србије и пројекти конкордата Краљевине СХС и Краљевине Југославије - правноисторијски аспекти односа цркве и државеsr
dc.title.alternativeТhe Concordat with the Kingdom of Serbia and projects of concordats with the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and with the Kingdom of Yugoslavia - legal-historical aspects of church-state relationsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМирковић, Зоран; Aврамовић, Сима; Пузовић, Предраг; Ракитић, Душан С; Konkordat Kraljevine Srbije i projekti konkordata Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije - pravnoistorijski aspekti odnosa crkve i države;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14307/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14308/IzvestajKomisije10974.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14308/IzvestajKomisije10974.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14307/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8298


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record