Show simple item record

Monte Carlo simulation of positron transport in realistic gas filled systems

dc.contributor.advisorPetrović, Zoran Lj.
dc.contributor.otherPetrović, Zoran Lj.
dc.contributor.otherCvetić, Jovan
dc.contributor.otherCvetić, Jovan
dc.contributor.otherKolundžija, Branko
dc.creatorMarjanović, Srđan D.
dc.date.accessioned2017-06-02T18:42:50Z
dc.date.available2017-06-02T18:42:50Z
dc.date.available2020-07-03T08:37:05Z
dc.date.issued2017-02-08
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8255
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5000
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15653/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48971535
dc.description.abstractNapredak uređaja za akumulaciju i skladištenje pozitrona omogućava sve preciznija merenja preseka za interakciju pozitrona sa atomima i molekulima. Nedavno kompletirani setovi sudarnih podataka za molekule koji se najčešće javljaju u pozitronskim uređajima i primenama (najpre N2, CF4 i H2O ali i drugi) omogućili su detaljne simulacije transporta pozitrona u takvim sredinama, kao i detaljan opis uređaja koji se na njima baziraju. Osnovni cilj ove disertacije jeste da na osnovu izmerenih sudarnih podataka, pomoću računarskih Monte Karlo simulacija, detaljno analizira realne uređaje i sisteme ispunjene gasom koji svoju funkciju baziraju na elementarnim procesima u kojima učestvuju pozitroni. Disertacija se fokusira na tri konkretna sistema: pozitronski trap, kompresiju snopa pozitrona rotirajućim poljem i termalizaciju pozitrona u biološki relevantnoj sredini. Otkriće i razvoj pozitronskog (Surko) trapa početkom devedesetih godina, predstavlja prekretnicu u polju fizike niskoenergijskih pozitrona i dovelo je do velikog napretka u razumevanju interakcije niskoenergijskih pozitrona sa atomima i molekulima. Trapovi su omogućili akumulaciju velikog broja pozitrona (106-108), niske energije sa energijskom raspodelom koja odgovara sobnoj temperaturi ( <50 meV ) što omogućava formiranje intenzivnih snopova pozitrona sa precizno definisanom energijom. Kao takvi, pozitronski trapovi predstavljaju osnovi alat u brojnim eksperimentima poput merenja preseka za interakciju, proizvodnje antivodonika, proizvodnje i proučavanja pozitronijuma, pozitronske anihilacione spektroskopije i slično. Od trenutka kada je prvi put primenjen, princip rada i dizajn pozitronskog trapa se nije značajnije menjao i standardno je obezbeđivao efikasnost trapovanja od 10-20%. U zavisnosti od konkretne primene trapa, kroz empirijske pokušaje su optimizovani različiti parametri rada, kao što su: efikasnost trapovanja, vreme života akumuliranih pozitrona, maksimalna koncentracija pozitrona ili broj emitovanih sporih pozitrona u sekundi. U disertaciji koristimo preseke koji su izmereni zahvaljujući ovakvim trapovima, kako bismo kroz simulaciju analizirali njihov rad, identifikovali procese koji utiču na performanse trapa i našli način da se performanse optimizuju. Ujedno, simulacija omogućava lakše menjanje osobina trapa koje nije lako promeniti u eksperimentu, kao što su geometrija trapa, ili sastav gasa. Kako simulacija identifikuje proces formiranja pozitronijuma na molekulima N2 kao glavni ograničavajući faktor za ostvarivanje veće efikasnosti, predložen je model, i urađena je detaljna simulacija alternativnog načina trapovanja pozitrona koja kao glavni radni gas umesto N2, za trapovanje koristi vibracione eksitacije molekula CF4, u energijskom opsegu daleko ispod praga za formiranje pozitronijuma. U saradnji sa kolegama sa University College London, iz Grupe za atomsku, molekulsku, optičku i pozitronsku fiziku, pokušana je konverzija standardnog pozitronskog trapa u predloženu CF4 konfiguraciju i utvrđeni su, kroz eksperiment i simulaciju, konstrukcijski nedostaci koji onemogućavaju konverziju najvećeg broja postojećih trapova, kao i aspekti koji bi trebalo da se uzmu u obzir prilikom konstrukcije budućih trapova...sr
dc.description.abstractDevelopment and advancement of positron accumulation and storage devices has enabled increaesingly accurate measurements of cross-sections for positron interaction with atoms and molecules...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectPozitronisr
dc.subjectpositronsen
dc.subjectMonte Carlosr
dc.subjectPozitronski trapsr
dc.subjectFormiranje pozitronijumasr
dc.subjectAzotsr
dc.subjectKarbon tetrafluoridsr
dc.subjectVodena parasr
dc.subjectSimulacijasr
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjectpositron trapen
dc.subjectpositronium formationen
dc.subjectnitrogenen
dc.subjectcarbon tetrafluorideen
dc.subjectwater vaporen
dc.subjectsimulationen
dc.titleMonte Karlo simulacija transporta pozitrona u realnim sistemima ispunjenim gasomsr
dc.title.alternativeMonte Carlo simulation of positron transport in realistic gas filled systemsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Зоран Љ.; Цветић, Јован; Цветић, Јован; Колунджија, Бранко; Петровић, Зоран Љ.; Марјановић, Срђан Д.; Монте Карло симулација транспорта позитрона у реалним системима испуњеним гасом; Монте Карло симулација транспорта позитрона у реалним системима испуњеним гасом;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6144/IzvestajKomisije9479.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6143/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6144/IzvestajKomisije9479.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6143/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8255


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record