Show simple item record

Utopia in the Works by Herbert George Wellsand Gabriel Kosteljnik

dc.contributor.advisorTamaš, Julijan
dc.contributor.otherKonstantinović, Stevan
dc.contributor.otherFejsa, Mihajlo
dc.contributor.otherKoković, Dragan
dc.creatorКирда-Болхорвес, Владимир
dc.date.accessioned2017-05-31T12:24:51Z
dc.date.available2017-05-31T12:24:51Z
dc.date.available2020-07-03T14:20:35Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146546818194145.pdf?controlNumber=(BISIS)101178&fileName=146546818194145.pdf&id=5960&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8212
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101178&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146546827367742.pdf?controlNumber=(BISIS)101178&fileName=146546827367742.pdf&id=5961&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU ovoj disertaciji istražuju se mnogobrojni oblici utopije u nekolikim, prvenstveno u književnim segmentima složenog i obimnog opusa H. Dž. Velsa, kao i u nekolikim, prvenstveno u književnim segmentima ne tako obimnog, ali takođe složenog opusa G. Kosteljnika. Studiju čine trinaest poglavlja. Prvo je uvodno, te se u njemu najpre objašnjavaju predmet, cilj i metodologija istraživanja, a potom se razmatraju najfrekventniji pojmovi: opšta i naučna fantastika, i, iznad svih, glavni pojam, utopija. Osvetljavaju se i njena geneza, i njene karakteristike, i njene funkcije. U drugom poglavlju su najpre izloženi faktori nastajanja, postojanja i nestajanja utopija, a u nastavku je prezentirana iscrpna tipologija utopija. U trećem i četvrtom poglavlju govori se o formiranju stvaralačkih ličnosti H. Dž. Velsa i G. Kosteljnika. Narednih šest poglavlja ispunjeno je odeljcima putem kojih se osvetljava romaneskno, pripovedačko i diskurzivno (esejističko, sociološko, politikološko, naučnopopularno i publicističko) stvaralaštvo H. Dž. Velsa, kao i poetsko, pripovedačko, dramsko i diskurzivno (esejističko, teološko, književnokritičko, lingvističko i publicističko) stvaralaštvo G. Kosteljnika. Jedanaesto poglavlje je zaključno. U njemu je još jednom razmotren značaj utopije uopšte, a naročito u delu dvojice protagonista ove disertacije: H. Dž. Velsa i G. Kosteljnika.sr
dc.description.abstractThis thesis researches numerous forms of utopia in several, primarily literary segments from complex and comprehensive opus of H. G. Wells, as well as in several, primarily literary segments of not so comprehensive, but also complex opus of G. Kosteljnik. The study consists of thirteen chapters. The first chapter is introductory, where the subject matter, aim and methodology of the research are explained, and the most frequent notions are considered: general fantasy and science fiction, and, above all, the main notion, utopia. Some light is being shed on its genesis, its characteristics and its functions. In the second chapter, the factors for its emergence, existence and disappearance are presented, along with exhaustive typology of utopias. The tird and fourth chapter deals with formation of creative personalities of H. G. Wells and G. Kosteljnik. The following six chapters include the extracts through which I throw light on romanesque, narrative and discursive (essayistic, sociological, politicological, popular scientific and publicistic) artistic creation of H. G. Wells, as well as poetic, narrative, dramatic and discursive (essayistic, theological, literary-critical, linguistic and publicistic) artistic creation of G. Kosteljnik. The eleventh chapter is conclusion. It once again considers the notion of utopia in general, and particularly in the works of the two protagonists of this thesis: H. G. Wells and G. Kosteljnik.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectH. Dž. Velssr
dc.subjectutopiaen
dc.subjectG. Kosteljniksr
dc.subjectutopijasr
dc.subjectfantastikasr
dc.subjectromansr
dc.subjectpripovetkasr
dc.subjectpoezijasr
dc.subjectdiskurzivna delasr
dc.subjectgeneral fantasyen
dc.subjectscience fictionen
dc.subjectfantasticliteratureen
dc.subjectfantasy and utopian literatureen
dc.subjectrealistic literatureen
dc.subjectnovelen
dc.subjectshortstoryen
dc.subjectpoetryen
dc.subjectdramaen
dc.subjectdiscursive creationen
dc.titleUtopija u delu Herberta Džordža Velsa i Gabrijela Kosteljnikasr
dc.title.alternativeUtopia in the Works by Herbert George Wellsand Gabriel Kosteljniken
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТамаш, Јулијан; Константиновић, Стеван; Коковић, Драган; Фејса, Михајло; Kirda-Bolhorves, Vladimir; Утопија у делу Херберта Джорджа Велса и Габријела Костељника; Утопија у делу Херберта Джорджа Велса и Габријела Костељника;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45237/Disertacija9428.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45238/IzvestajKomisije9428.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45237/Disertacija9428.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45238/IzvestajKomisije9428.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8212


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record