Show simple item record

Poetry Of 20th Century British Popular Culture: Poetics And Hermeneutics

dc.contributor.advisorPaunović, Zoran
dc.contributor.otherLuburić-Cvijanović, Arijana
dc.contributor.otherPantić, Mihajlo
dc.contributor.otherPaunović, Zoran
dc.creatorВујин, Бојана
dc.date.accessioned2017-05-31T12:22:58Z
dc.date.available2017-05-31T12:22:58Z
dc.date.available2020-07-03T14:23:05Z
dc.date.issued2014-12-11
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija141318243768280.pdf?controlNumber=(BISIS)90693&fileName=141318243768280.pdf&id=2845&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8126
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=90693&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije141318250165220.pdf?controlNumber=(BISIS)90693&fileName=141318250165220.pdf&id=2846&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractTema ovog rada jeste poezija britanske popularne kulture dvadesetog veka, odnosno, stihovi pop i rok pesama britanskih muzičkih autora. Polazna teza disertacije jeste to da se tekstovi popularnih pesama mogu smatrati poezijom, te da se uobičajene metode koje se koriste pri analizi tradicionalnog pesničkog stvaralaštva mogu upotrebiti i kada je reč o pop i rok tekstu. Iako se popularna muzika odavno posmatra kao bitan činilac u kulturi dvadesetog i dvadeset prvog veka, i kao takva jeste predmet brojnih kritičkih studija, primećuje se iznenađujuća činjenica da se te studije uglavnom bave njenom kulturološko-sociološkom ulogom, zbog čega je i istražuju upravo iz tog ugla. Za razliku od njih, ovaj rad se usredsređuje na pesničke elemente popularne muzike (poetika), i to tako što ih tumači kao i svaki drugi književni tekst (hermeneutika). Ponekad se ovoj analizi dodaje i muzikološka, jer se značenje popularnih pesama stvara kombinacijom tekstualnog i muzičkog aspekta. U odabiru bendova koji su postavljeni u središte analize od velike koristi bila je teorija Kira Kitlija (Keir Keightley) o romantičarkoj i modernističkoj autentičnosti popularne muzike. S obzirom na to da su studije popularne muzike uglavnom posvećene romantičarsko autentičnim stvaraocima, predmet istraživanja ove disertacije jesu tri modernističko autentične grupe, a to su Bitlsi (The Beatles), Kvin (Queen) i Mjuz (Muse). Njihovi tekstovi su tematski podeljeni u četiri grupe: pesme o ljubavi, narativne pesme, pesme o unutrašnjem svetu i pesme o spoljašnjem svetu; i analizirani su u skladu sa takvom podelom. Nakon izvršene analize, izveden je zaključak da se tekstovi rok i pop pesama uistinu mogu smatrati poezijom, čak i kada stihovni element neke pesme služi pre svega kao pratnja muzičkom. Na ovaj način, utvrđeno je da pop i rok poeziji i te kako pripada mesto u širokoj i raznorodnoj oblasti pesničkog stvaralaštva.sr
dc.description.abstractThe topic of this research was the poetry of 20th century British popular culture, i.e., the lyrics of pop and rock songs written by British authors. The basic thesis of the dissertation was the idea that popular music lyrics can be considered to be poetry, and that the usual methods used to analyse traditional poetry can thus also be used in the analysis of pop and rock lyrics. Even though popular music has long been considered a valuable factor in the 20th and 21st century culture, therefore being the topic of numerous critical studies, most of these studies have, surprisingly, been focused almost exclusively on the culturological and sociological importance of popular music and have thus approached it accordingly. This research is instead focused on its poetical elements (poetics), interpreting them as it would any other kind of literary text (hermeneutics). Sometimes, musicological element is also added to the analysis, given that the meaning of popular songs is created by the combination of both text and music. Keir Keightley’s theory of Romantic and Modernist authenticity in music has been greatly helpful in choosing the bands on which the research was to focus. Since popular music studies mostly deal with Romantic authenticity, three bands which display Modernist vii authenticity – The Beatles, Queen, and Muse – were here chosen as subjects instead. Their lyrics were divided into four thematic groups: songs about love, narrative songs, songs about the inner world, and songs about the outer world; they were analysed according to these thematic focuses. After the analysis was done, the following conclusion was drawn: pop and rock lyrics can indeed be considered poetry, even when the textual element is only secondary to the musical one. It has thus been proved that pop and rock texts should be regarded as part of the vast and varied area of poetry in generalen
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectengleska književnostsr
dc.subjectEnglish literatureen
dc.subjectpopularna kulturasr
dc.subjectpoezijasr
dc.subjectpopsr
dc.subjectroksr
dc.subjectmuzikasr
dc.subjecttekstovi pesamasr
dc.subjectBitlsisr
dc.subjectKvinsr
dc.subjectMjuzsr
dc.subjectpopular cultureen
dc.subjectpoetryen
dc.subjectpopen
dc.subjectrocken
dc.subjectmusicen
dc.subjectlyricsen
dc.subjectThe Beatlesen
dc.subjectQueenen
dc.subjectMuseen
dc.titlePoezija britanske popularne kulture 20. veka: poetika i hermeneutikasr
dc.title.alternativePoetry Of 20th Century British Popular Culture: Poetics And Hermeneuticsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПауновић, Зоран; Лубурић-Цвијановић, Aријана; Пантић, Михајло; Пауновић, Зоран; Vujin, Bojana; Поезија британске популарне културе 20. века: поетика и херменеутика; Поезија британске популарне културе 20. века: поетика и херменеутика;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45942/Disertacija9341.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45943/IzvestajKomisije9341.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45942/Disertacija9341.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45943/IzvestajKomisije9341.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8126


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record