Show simple item record

Generating the focal-directorial geometric forms as a designing pattern of the architectural-urban space

dc.contributor.advisorPetruševski, Ljiljana
dc.contributor.otherĐorđević, Đorđe
dc.contributor.otherMalešević, Branko
dc.contributor.otherObradović, Marija
dc.contributor.otherMišić, Slobodan
dc.creatorPetrović, Maja
dc.date.accessioned2017-05-06T08:15:24Z
dc.date.available2017-05-06T08:15:24Z
dc.date.available2020-07-02T16:23:09Z
dc.date.issued2016-07-11
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8043
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4925
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15421/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513082513
dc.description.abstractИстраживањем различитих типова равних кривих и површи које су генерисане као геометријско место тачака (ГМТ) са константном сумом/производом растојања до фокуса, показано је да постоје и такве геометријске форме које настају као ГМТ са константном сумом/производом растојања до директриса. Захваљујући оваквој генези, добијена је веза фокалних и директрисних геометријских форми са Паладијевим пропорционалним системом, али и са Ферма-Веберовим скупом тачака, тј. са Веберовим локацијским проблемом. Такође, анализирањем ових елемената уочила се њихова повезаност са неким геометријским неједнакостима многоугла, и на основу тога, формиран је прелазни тип. Прелазни тип је назван фокално-директрисно генерисани елемент (фокално-директрисна крива и фокално-директрисна површ)...sr
dc.description.abstractThrough explorations of various types of planar curves and surfaces generated as locus of points with constant sum/product of distances to the focus, it was shown that there also exist geometric forms that are locus of points with constant sum/product of distances to the directrix. Due to such genesis, one could obtain a connection between focal and directorial geometric forms with Palladio’s proportional system, as well as with Fermat-Weber’s set of points, i.e. with Weber’s location problem. In addition, analysis of these elements led to observations of their connections with some geometric polygonal inequalities, which then led to introduction of a transitory element type. This transitory type of an element is called focal-directorial generated element (focal-directorial curve and focal-directorial surface)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфокалне криве и површиsr
dc.subjectfocal curves and surfacesen
dc.subjectдиректрисне криве и површиsr
dc.subjectфокално- директрисно генерисани елементsr
dc.subjectВеберове криве и површиsr
dc.subjectФерма-Торичели-Веберова тачкаsr
dc.subjectФерма-Веберов скуп тачакаsr
dc.subjectЕрдеш-Морделова неједнакостsr
dc.subjectЕрдеш-Морделова криваsr
dc.subjectизолинијеsr
dc.subjectdirectorial curves and surfacesen
dc.subjectfocal-directory generated elementen
dc.subjectWeber’s curves and surfacesen
dc.subjectFermat-Torricelli-Weber pointen
dc.subjectFermat-Weber’s set of pointsen
dc.subjectErdős-Mordell inequalityen
dc.subjectErdős-Mordell curveen
dc.subjectisolinesen
dc.titleГенерисање фокално-директрисних геометријских форми као обрасца за обликовање архитектонско-урбанистичког простораsr
dc.title.alternativeGenerating the focal-directorial geometric forms as a designing pattern of the architectural-urban spaceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетрушевски, Љиљана; Малешевић, Бранко; Ђорђевић, Ђорђе; Обрадовић, Марија; Мишић, Слободан; Петровић, Маја; Generisanje fokalno-direktrisnih geometrijskih formi kao obrasca za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkog prostora;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/517/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/518/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record