Show simple item record

The role of comprehensive plans in managing local development in Sebia after the year of 2000.

dc.contributor.advisorMaruna, Marija
dc.contributor.otherĐokić, Vladan
dc.contributor.otherŽivković, Miloš
dc.creatorSavkić, Danijela
dc.date.accessioned2017-05-06T08:15:23Z
dc.date.available2017-05-06T08:15:23Z
dc.date.available2020-07-02T16:23:35Z
dc.date.issued2016-07-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4924
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8042
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15417/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513083025
dc.description.abstractУ раду је размотрена улога генералног урбанистичког плана у процесу управљања локалним развојем у Србији након демократских промена 2000-те године. У питању је емпиријско истраживање система урбанистичког планирања и система управљања на локалном нивоу, са фокусом на генералне урбанистичке планове, који би требало да имају улогу усмеравања локалног развоја. У центру пажње рада је утицај генералног урбанистичког плана на ефективност и ефикасност просторних интервенција (грађевинских инвестиција, инфраструктурних пројеката, промене намена и сл.)...sr
dc.description.abstractThe dissertation describes the role of the comprehensive urban plan in the process of local development in Serbia after the democratic changes of 2000. It is an empirical study of the system of urban planning and local management systems, focusing on the comprehensive urban plan, which should have the role of directing local development. The focus of this paper is the impact of the general urban plan on the effectiveness and efficiency of spatial interventions (construction investments, infrastructure projects, changes in land use etc.)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectгенерални урбанистички планsr
dc.subjecturban master planen
dc.subjectlocal developmenten
dc.subjectlocal governmenten
dc.subjectneoinstitucionalizamen
dc.subjectcollaborationen
dc.subjectrational planningen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjecttransitionen
dc.subjectpost-socialismen
dc.subjectлокални развојsr
dc.subjectлокална самоуправаsr
dc.subjectнеоинституционализамsr
dc.subjectколаборацијаsr
dc.subjectрационално планирањеsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectтранзицијаsr
dc.subjectпост-социјализамsr
dc.titleУлога генералног урбанистичког плана у управљању локалним развојем у Србији после 2000-те годинеsr
dc.title.alternativeThe role of comprehensive plans in managing local development in Sebia after the year of 2000.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМаруна, Марија; Живковић, Милош; Ђокић, Владан; Савкић, Данијела; Uloga generalnog urbanističkog plana u upravljanju lokalnim razvojem u Srbiji posle 2000-te godine;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/621/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/622/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/621/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/622/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8042


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record