Show simple item record

The organization of teaching in regular schools and education of students with sensory impairments

dc.contributor.advisorDubljanin, Saša
dc.contributor.otherRajović, Vera
dc.contributor.otherKovačević, Jasmina
dc.contributor.otherSpasenović, Vera
dc.creatorStepanović, Saša
dc.date.accessioned2017-04-22T09:35:32Z
dc.date.available2017-04-22T09:35:32Z
dc.date.available2020-07-03T09:54:32Z
dc.date.issued2016-09-15
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7960
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4855
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15205/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=528029591
dc.description.abstractУ редовним школама настава се заснива на поштовању педагошких принципа, међу којима доминира принцип очигледности, заснован на усвајању знања путем чула вида и слуха. Овим радом настојимо да испитамо начин организовања наставе у случајевима када је неко од ова два чула ученику оштећено, као и могућности да се образовно-васпитни рад прилагоди и оријентише према његовим потребама...sr
dc.description.abstractIn regular schools, teaching is based on respecting принциплес principles od pedagogy, dominated by the principle of obviousness based on the acquisition of knowledge through senses of sight and hearing. This work tries to examine methods for organizing teaching in cases where one of these two pupil’s senses is damaged, as well as the opportunities to adjust and manage educational work according to pupil’s needs...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectорганизација наставеsr
dc.subjectorganization of teachingen
dc.subjectсметње у развоју способности вида и слухasr
dc.subjectинклузивно образовањеsr
dc.subjectнаставне методе и облици радаsr
dc.subjectкомуникацијаsr
dc.subjectvision and hearing impairmenten
dc.subjectinclusive educationen
dc.subjectmethods and forms of worken
dc.subjectcommunicationen
dc.titleОрганизација наставе у редовним школама и образовање ученика са сензорним оштећењимаsr
dc.title.alternativeThe organization of teaching in regular schools and education of students with sensory impairmentsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДубљанин, Саша; Спасеновић, Вера; Ковачевић, Јасмина; Рајовић, Вера; Степановић, Саша; Organizacija nastave u redovnim školama i obrazovanje učenika sa senzornim oštećenjima;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25626/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25627/IzvestajKomisije8335.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25626/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25627/IzvestajKomisije8335.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7960


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record