Show simple item record

Ethnic identity and notion of collective guilt in Bosnia and Herzegovina

dc.contributor.advisorPetrović, Nebojša
dc.contributor.otherPopadić, Dragan
dc.contributor.otherSrna, Jelena
dc.contributor.otherŽeželj, Iris
dc.creatorNiškanović, Jelena B.
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:51Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:51Z
dc.date.available2020-07-03T09:54:41Z
dc.date.issued2016-09-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4799
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7920
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15099/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=527747479
dc.description.abstractKolektivna krivica je koncept koji se najčešće definiše kao emocionalna reakcija koja se javlja u situacijama kada je vlastita grupa nanijela štetu drugoj grupi ili je i njoj samoj nanesena šteta (Barnscombe, Slugoski i Kappen, 2004). Kolektiva krivica se ispoljava u dva različita aspekta- pripisivanje kolektivne krivice i prihvatanje kolektivne krivice, a obe pomenute forme značajno utiču, pozitivno i negativno, na obnavljanje narušenih međugrupnih odnosa u društvu koje je opterećeno neposrednim ratnim dešavanjima. Branscombe, Slugoski & Kappen (2004) ističu da se razlika između prihvatanja i pripisivanja kolektivne krivice zasniva na usmjerenosti na zločine koji su počinjeni u odnosu na vlastitu ili drugu grupu. Socijalni identitet i etno-nacionalna identifikacija predstavljaju značajan preduslov doživljaja kolektivne krivice, međutim, odnos grupne vezanosti i kolektivne krivice je često kontradiktoran i još uvijek nedovoljno istražen (Doosje et al., 1998, 2004; Roccas, Klar & Leviatan, 2004)...sr
dc.description.abstractCollective guilt is usually defines as emotion that occurs at the group level when one's group has done wrong or been wronged (Branscombe, Slugoski & Kappen, 2004). Definition of collective guilt implies two different forms- collective guilt acceptance and collective guilt assignment, and both forms can be important determinants of post-conflict social repair. Branscombe, Slugoski & Kappen (2004) suggest than difference between collective guilt acceptance and assignment depends on focus toward harmful actions committed to in-group or out-group. Social identity and ethno-national identification is an important prerequisite for collective guilt experience, however, relationship of group identification and collective guilt acceptance is often contradictory and insufficiently researched (Doosje et al., 1998, 2004; Roccass, Klar & Leviathan, 2004)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectetnički identitetsr
dc.subjectethnic identityen
dc.subjectprihvatanje kolektivne krivicesr
dc.subjectpripisivanje kolektivne krivicesr
dc.subjectideja prihvatanja grupne odgovornostisr
dc.subjectslijepi patriotizamsr
dc.subjectkonstruktivni patriotizamsr
dc.subjectpercepcija odnosa međunarodne zajednicesr
dc.subjectmeđugrupna solidarnostsr
dc.subjectstresno ratno iskustvosr
dc.subjectmlađe i starije generacijesr
dc.subjectcollective guilt acceptanceen
dc.subjectcollective guilt assignmenten
dc.subjectidea of whole group accountabilityen
dc.subjectblind patriotismen
dc.subjectconstructive patriotismen
dc.subjectperception of the international communityen
dc.subjectintergroup solidarityen
dc.subjectstressful war experienceen
dc.subjectyounger and older generationsen
dc.titleEtnički identitet i poimanje kolektivne krivice u Bosni i Hercegovinisr
dc.title.alternativeEthnic identity and notion of collective guilt in Bosnia and Herzegovinaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Небојша; Попадић, Драган; Срна, Јелена; Жежељ, Ирис; Нишкановић, Јелена Б.; Етнички идентитет и поимање колективне кривице у Босни и Херцеговини; Етнички идентитет и поимање колективне кривице у Босни и Херцеговини;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25669/IzvestajKomisije8275.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/25668/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record