Show simple item record

Evaluation of success in children with hearing impairment in regular schools

dc.contributor.advisorKovačević, Jasmina
dc.contributor.otherĐoković, Sanja
dc.contributor.otherSlavnić, Svetlana
dc.contributor.otherMaksimović, Slavica
dc.creatorPavković, Ivana P.
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:28Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:28Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:56Z
dc.date.issued2016-09-21
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7914
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4797
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15096/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48843791
dc.description.abstractЦиљ истраживања је био да се утврди школски успех глувих ученика који су укључени у систем редовног школовања, док су посебни циљеви били: утврдити школски успех глувих ученика који су укључени у редовне разреде из појединачних наставних предмета; утврдити повезаност дужине раног сурдолошког третмана и школског успеха глувих ученика укључених у редовне разреде; утврдити облике понашања глувих ученика укључених у редовне разреде; утврдити повезаност раног сурдолошког третмана и интеграције глувих ученика у редовне школе...sr
dc.description.abstractAim of this research was to determine the academic achievement of students with hearing impairment who are involved in regular schooling system, while specific objectives were: to identify school achievement of students with hearing impairment included in regular classes from individual subjects; to determine correlation between early audiology treatment and school achievement of students with hearing impairment included in regular classes; to determine behaviors of students with hearing impairment included in regular classes; to determine the relationship between early audiology treatment and integration of students with hearing impairment into regular schools...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178027/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleЕвалуација успеха ученика оштећеног слуха у редовној школиsr
dc.title.alternativeEvaluation of success in children with hearing impairment in regular schoolsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКовачевић, Јасмина; Максимовић, Славица; Ђоковић, Сања; Славнић, Светлана; Павковић, Ивана П.; Evaluacija uspeha učenika oštećenog sluha u redovnoj školi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20386/IzvestajKomisije8273.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20386/IzvestajKomisije8273.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20385/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20385/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7914


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record