Show simple item record

The quality of interpersonal relationship in families with cerebral palsy children

dc.contributor.advisorNikolić, Snežana
dc.contributor.otherNikolić, Snežana
dc.contributor.otherIlić-Stošović, Danijela
dc.contributor.otherMatejić-Đuričić, Zorica
dc.contributor.otherBodroški-Spariosu, Biljana
dc.creatorBanjac, Lidija D.
dc.date.accessioned2017-04-17T15:00:23Z
dc.date.available2017-04-17T15:00:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:49Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7909
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4787
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15079/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48833039
dc.description.abstractПородична средина је важан оквир за одрастање детета са церебралном парализом. Стручњаци који су са разних аспеката инволвирани у комплексну мрежу која пружа здравствену заштиту, хабилитацију, едукацију, или брине о аспектима социјализације детета, имају важан заједнички задатак, да подрже и оснаже породицу у настојањима да чак и о детету са вишеструким оштећењима, брине у кућним условима насупрот институционалном смештају, а за добробит и деце и породице. Истраживање породичног миљеа нам даје обиље информација, а њиховим систематизовањем, долазимо до јединственог профила породичних потреба које је неопходно сагледати и испунити, како би породична средина могла да буде језгро адекватне и квалитетне подршке детету са телесном ометеношћу...sr
dc.description.abstractFamily environment is a significant context for the upbringing of a child with cerebral palsy. Experts who are involved in the complex network of health care and therapy, education or socialization have an important task to support affected families both at home and in the institutional care. This task in return will reap a great benefit to both children and families. Our research in the family environment offer edample data. When this data is systematized, we learned of the unique profile of family needs which could be the core of adequate and high-quality support for the child with physical disabilities...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleКвалитет интерперсоналних односа у породицама деце са церебралном парализомsr
dc.title.alternativeThe quality of interpersonal relationship in families with cerebral palsy childrenen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractНиколић, Снежана; Бодрошки-Спариосу, Биљана; Николић, Снежана; Илић-Стошовић, Данијела; Матејић-Ђуричић, Зорица; Бањац, Лидија Д.; Kvalitet interpersonalnih odnosa u porodicama dece sa cerebralnom paralizom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20344/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20345/IzvestajKomisije8264.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record