Show simple item record

Effect of electromagnetic field (50 Hz, 0.25 mT) on fitness components and wing morphometrics of Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)

dc.contributor.advisorStamenković-Radak, Marina
dc.contributor.otherStamenković-Radak, Marina
dc.contributor.otherSavić-Veselinović, Marija
dc.contributor.otherKenig, Bojan
dc.contributor.otherKurbalija-Novičić, Zorana
dc.creatorPatenković, Aleksandra D.
dc.date.accessioned2017-04-17T14:58:58Z
dc.date.available2017-04-17T14:58:58Z
dc.date.available2020-07-03T08:05:28Z
dc.date.issued2016-06-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4807
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7883
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15111/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025098162
dc.description.abstractOd svog nastanka život na Zemlji se odvijao u prisustvu prirodnih elektromagnetnih polja (EMP) koja su relativno jednostavna i potiču od malobrojnih emitera elektromagnetne energije. Živa bića su se tokom svoje evolucije prilagodila ovom konstantnom sredinskom faktoru, ali su danas pored prirodnih, u sve većoj meri izložena EMP poreklom od izvora koje je stvorio čovek. Intenzitet i frekvencija ovih polja su daleko veći u odnosu na polja prirodnog porekla, a tu spadaju najvećim delom EMP mrežne frekvencije (u okviru dela spektra ekstremno niske frekvencije (ENF) od 50 ili 60 Hz), polja koji potiču od uređaja masovnih (RTV predajnici, 100-500 MHz) i mobilnih komunikacija (800-900 MHz i 1800-2200 MHz). EMP ENF imaju veliki biofizički značaj jer su sveprisutna u životnoj sredini usled prenosa i upotrebe električne energije. Elektromagnetna polja antropogenog porekla predmet su izučavanja različitih bioloških disciplina, ali pre svega sa aspekta zdravlja ljudi. Izlaganje organizama ELM ENF, čak i tokom kraćeg vremenskog perioda, ima za posledicu narušavanje ravnoteže bioloških sistema, kao i poremećaje na različitim nivoima organizacije, ali još uvek ne postoji opšte prihvaćena teorija o mehanizmima dejstva EMP ENF u biološkim sistemima. Pored toga, sredinske promene, usled prisustva EMP ENF, mogu imati uticaj na ekološke i evolucione procese koji utiču na stepen i obim promena u genetičkoj strukturi i evoluciji populacije. Stoga je od suštinskog značaja dublje razumevanje mehanizama koji omogućavaju organizmima da se manje ili više uspešno prilagođavaju sredinskim izazovima, kao i mogućnost da se predvide i prate odgovori populacija na promene u životnoj sredini koja ih okružuje. Tokom poslednje tri decenije izvedene su brojne studije na Drosophila sa ciljem ispitivanja bioloških efekata EMP ENF. Eksperimentalno izlaganje individualnih genotipova Drosophila EMP ENF tokom različitih faza životnog ciklusa, rezultuje različitim odgovorima koji su često oprečni, jer efekat delovanja EMP ENF na rast i metabolizam organizama, bilo inhibitorni, bilo stimulativni, zavisi od kompleksnih veza između frekvencije, jačine polja, dužine izlaganja, i stanja i tipa ćelija ili organizama...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173012/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectelektromagnetno polje (EMP) ekstremno niske frekvencije (ENF)sr
dc.subjectextremely low frequency (ELF) electromagnetic field (EMF)en
dc.subjectDrosophila subobscuraen
dc.subjectfitness componentsen
dc.subjectgeometric morphometricsen
dc.subjectphenotypic plasticityen
dc.subjectDrosophila subobscurasr
dc.subjectkomponente adaptivne vrednostisr
dc.subjectgeometrijska morfometrija krilasr
dc.subjectfenotipska plastičnostsr
dc.titleEfekat elektromagnetnog polja (50Hz, 0,25mT) na komponente adaptivne vrednosti i morfometriju krila kod Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)sr
dc.title.alternativeEffect of electromagnetic field (50 Hz, 0.25 mT) on fitness components and wing morphometrics of Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтаменковић-Радак, Марина; Курбалија-Новичић, Зорана; Савић-Веселиновић, Марија; Стаменковић-Радак, Марина; Кениг, Бојан; Патенковић, Aлександра Д.; Ефекат електромагнетног поља (50Хз, 0,25мТ) на компоненте адаптивне вредности и морфометрију крила код Дросопхила субобсцура Цоллин, 1936 (Инсецта, Диптера); Ефекат електромагнетног поља (50Хз, 0,25мТ) на компоненте адаптивне вредности и морфометрију крила код Дросопхила субобсцура Цоллин, 1936 (Инсецта, Диптера);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1077/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1078/IzvestajKomisije8283.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1077/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1078/IzvestajKomisije8283.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7883


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record