Show simple item record

Genotypic and intragenotypic variability of human papilloma viruses in cervical carcinoma tissues.

dc.contributor.advisorKnežević, Aleksandra
dc.contributor.otherJovanović, Tanja
dc.contributor.otherStanojević, Maja
dc.contributor.otherMilošević, Vesna
dc.creatorStamenković, Miodrag I.
dc.date.accessioned2017-04-10T13:54:40Z
dc.date.available2017-04-10T13:54:40Z
dc.date.available2020-07-03T08:49:35Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7839
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4751
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15019/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512272820
dc.description.abstractUVOD: Značaj infekcije humanim papiloma virusima (HPV) u razvoju različitih karcinoma kod čoveka, a naročito karcinoma grlića materice dobro je dokumentovan. Karcinom grlića materice jedan je od najznačajnijih uzroka smrtnosti žena u svetu. Genotipovi HPV udruženi sa karcinomom grlića materice označavaju se kao visoko onkogeni, a među njima su najučestaliji HPV 16 i HPV 18. U novije vreme, sve je više dokaza da pojedine linije i podlinije u okviru više genotipova HPV igraju značajnu ulogu u razvoju ovog karcinoma. CILJEVI: U ovom istraživanju identifikuju se genotipovi HPV, određuje njihova učestalost u tkivima karcinoma grlića materice, kao i povezanost sa patohistološkim tipom i stadijumom karcinoma grlića materice. Takođe, ciljevi ovog istraživanja odnose se na utvrđivanje i analizu genotipske i intragenotipske varijabilnosti dobijenih HPV izolata analizom E1, L1, E6/E7 (HPV 16) gena, uz poređenje dobijene učestalosti i distribucije HPV genotipova sa učestalošću i distribucijom u drugim zemljama. MATERIJAL I METODOLOGIJA: Studija je uključivala uzorke tkiva karcinoma grlića materice, fiksiranih u formalinu i ukalupljenih u parafin, uzeti od 101 pacijentkinje starosti od 24 do 78 godina. Nakon deparafinizacije i ekstrakcije virusne DNK, primenjivan je PCR metod uz korišćenje odgovarajućih prajmera za dokazivanje L1, E1 i HPV 16 E6/7 gena. Uzorci kod kojih je detektovana HPV DNK odgovarajućih gena, sekvencirani su metodom završetka lanca. Detekcija prisustva HPV DNK i genotipizacija izvedena je i metodom protočne (engl."Flow through") hibridizacije. Identifikovane sekvence, analizirane su potom filogenetskim metodama. Obrađene sekvence upotrebljavane su za utvrđivanje i poređenje genotipske i intragenotipske varijabilnosti HPV. REZULTATI: Od ukupno 101 uzorka tkiva karcinoma grlića materice, devedeset jedan uzorak pripadao je patohistološkom tipu planocelularnog karcinoma (90,09%)...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectHPVsr
dc.subjectHPVen
dc.subjectcervical carcinomaen
dc.subjectFIGO classificationen
dc.subjectIntragenotypic variabilityen
dc.subjectgenotypeen
dc.subjectlineageen
dc.subjectsublineageen
dc.subjectkarcinom grlića matericesr
dc.subjectFIGO klasifikacijasr
dc.subjectintagenotipska varijabilnostsr
dc.subjectgenotipsr
dc.subjectlinijasr
dc.subjectpodlinijasr
dc.titleGenotipska i intragenotipska varijabilnost humanih papiloma virusa u tkivima karcinoma grlića matericesr
dc.title.alternativeGenotypic and intragenotypic variability of human papilloma viruses in cervical carcinoma tissues.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКнежевић, Aлександра; Милошевић, Весна; Станојевић, Маја; Јовановић, Тања; Стаменковић, Миодраг И.; Генотипска и интрагенотипска варијабилност хуманих папилома вируса у ткивима карцинома грлића материце; Генотипска и интрагенотипска варијабилност хуманих папилома вируса у ткивима карцинома грлића материце;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9533/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9534/IzvestajKomisije8155.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record